Ve zhruba hodinovém pásmu se předvedla více jak třicítka hudebníků. „Nosnou část programu zpíval oblíbený dětský sbor při přibyslavské pobočce ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Vystoupili ale i individuální hráči a zpěvačky. Přibyslav hudebně žije, za což jsme moc rádi,“ přiblížil místostarosta města Michael Omes.

Program letos poprvé doplnila i rodinná vystoupení. „Dá se říct, že to bylo oproti jiným koncertům jedinečné. Se svými dětmi vystoupili například manželé Štefáčkovi, kteří se věnují i výchově mládeže, nebo třeba přibyslavský varhaník pan Jajtner,“ popsal Omes.

I letos se koncert podařil na jedničku. Svědčil o tom i zaplněný sál. „Bereme ho jako zakončení Tříkrálové sbírky a jako takovou odměnu pro veřejnost, že se do ní zapojili. Akci hodnotím velice dobře a jsem rád, že se vše podařilo,“ řekl s úsměvem Omes.

Vystoupení navázalo na Tříkrálovou sbírku, která se konala už dvacátým rokem. Tradice koncertů je o pár let mladší. „Začali jsme s ní o pár let později. Řekl bych, že byl tak patnáctý ročník, ale nevím to úplně přesně,“ přemítal místostarosta a dodal, že příští rok se Tříkrálový koncert nejspíš přesune až na neděli, aby měli hudebníci, kteří často i obchází domy v kostýmech Třech králů, dostatek času na přípravu.