Příliš dlouho odpočívat si však jeho členové dovolit nemohou. Od září začínají nanovo a s velkými plány. Také o nich jsme si povídali se sbormistryní Renátou Piklovou.

Vystupujete už více než sto padesát let. Jaké byly začátky?

Doubravan byl původně výhradně mužský sbor, ve kterém vystupovali vážení měšťané. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vznikla i ženská sekce. Později byl součástí sboru také orchestr. Během světových válek docházelo k určitému utlumení činnosti, za celých sto padesát let však nikdy nedošlo k jejímu přerušení. Doubravan fungoval pořád, i když v různých obměnách. V té podobě, jak ho známe dnes, vystupuje přibližně od šedesátých let minulého století.

Řekla jste, že součástí sboru byl i orchestr. Vystupuje s vámi?

Ano, velice často spolupracujeme s Chotěbořským komorním orchestrem. Děláme společné projekty, jako například vánoční mše i celou řadu jiných. V současnosti jsme ale dva naprosto nezávislé soubory, přestože s dirigentem orchestru Milanem Mocem, který je zároveň ředitelem místní základní umělecké školy, udržujeme velice přátelské vztahy.

Kolik má Doubravan členů?

To záleží na tom, jak se to vezme. Náš sbor čítá v současné době čtyřicet pět aktivních členů, kteří vystupují na koncertech a podílí se i na ostatních činnostech. Dále máme osm čestných členů. Těm jsme udělili tento titul za dlouholetou činnost, a přestože už s námi aktivně nespolupracují, stále si jich vážíme a zveme je na všechny akce, které pořádáme.

Hlásí se k vám hodně nových členů?

S tím mají sbory problém všeobecně. Dá se říci, že sbory doslova vymírají na nedostatek zpěváků. I my bychom brali nové členy všemi deseti, a to po celou sezónu. Zvláště mužů je velký nedostatek. U nás jich účinkuje pouze devět, a to na tom v porovnání s ostatními sbory nejsme zdaleka nejhůř. Zájemci, kteří mají odhodlání a chuť, se mohou podívat na naše internetové stránky. Tam se toho o nás mohou vcelku hodně dozvědět.

Proč si myslíte, že lidé nemají zájem se do sborů zapojit?

Mám pocit, že v dnešní době je na lidi vytvářen obrovský tlak. Musí řešit problémy doma i v práci, nemají žádnou existenční jistotu a podobně. Na druhou stranu je hezké, že naši členové pravidelně docházejí na zkoušky a zpívají bez nároků na jakýkoli honorář. Dokonce musí ještě platit členské příspěvky. Hudba jim však nabízí příležitost odpoutat se od všedních problémů, na nějaký čas se odreagovat a zapomenout na ně.

Jak tedy získáváte nové členy?

To je různé. Někteří naši členové přesvědčují své známé, aby s námi přišli zpívat. To ale není ideální způsob. Já spolkový život chápu tak, že je čistě o dobrovolnosti a nikdo by tam z donucení chodit neměl. Osobně mám dobrou zkušenost s tím, když se do souboru přihlásí manželé nebo partneři, jako letos Jana a Bohuslav Lálovi. Navzájem se v činnosti podporují, na akce mohou jezdit spolu. Je to tedy pro oba prospěšné.

Jaké je věkové složení Doubravanu?

Je zajímavé, že v našem sboru jsou ohromné věkové rozdíly mezi členy. Nejmladšímu je sedmnáct let, nejstarší zpěvačce už osmdesát šest. Hudba nás však všechny spojuje.

Na jakou hudbu se Doubravan specializuje?

Zpíváme rozmanitý repertoár. Od lidových přes duchovní a klasické písně i úpravy moderních popových písní. V neděli jsme například doprovodili svým zpěvem mši chotěbořského kněze Zygmunta Jamróze, čímž jsme ukončili naši pěveckou sezónu. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že vystoupení v kostelích tvoří spíše menší část našeho programu. Naším nejúspěšnějším projektem v poslední době bylo provedení scénické kantáty Carla Orffa Carmina Burana spolu se členy Pražského filharmonického sboru a dětským pěveckým sborem Kvítek z chotěbořské základní školy Buttulova za doprovodu dvou klavírů a bicí sekce pod taktovkou Jaroslava Brycha v srpnu 2010 v Libici nad Doubravou. Za tento projekt jsme získali cenu kraje Zlatá jeřabina.

Kde jste vystupovali v uplynulé sezóně?

Po oslavách 150. výročí sboru v předchozím roce, který byl organizačně i finančně velmi náročný, byla pro nás tato sezóna spíše odpočinková. Přesto jsme se zúčastnili celé řady akcí. 28. září loňského roku jsme zpívali v Pelhřimově na oslavě stopadesátého výročí tamního sboru. Pak jsme samozřejmě připravili několik vánočních koncertů. Z těch bych asi nejvýše vyzdvihla Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Zpívali jsme ji spolu se sborem z Heřmanova Městce za doprovodu již zmíněného chotěbořského orchestru. Koncem letošního května jsme se zúčastnili festivalu Setkání sborů v Heřmanově Městci, který se koná jednou za dva roky. V červnu jsme také vystoupili v Bílku na třetím ročníku Hudební Doubravky, což je každoroční koncert v údolí řeky Doubravy, na kterém vystupuje sólistka Národního divadla Eva Děpoltová  se svými hosty. Při tomto koncertu znějí v přírodním amfiteátru nejznámější operní árie v podání sólistů za sborového doprovodu Doubravanu.

Jezdíte i do zahraničí?

Díky již zmíněnému knězi Jamrózovi jsme získali kontakty v Maďarsku. Tam tedy jezdíme vystupovat do Tiszafüredu. Řadu let jsme jezdili na Slovensko do Spišských Vlách, kde jsme spolupracovali s naším partnerským sborem. Ten se však po smrti dirigenta rozpadl a od té doby jsme tam nebyli. V 70. letech jsme navštívili Německo a v roce 2001 i Belgii. To už je ale minulost.

A co vaše plány do budoucna?

Na příští sezónu plánujeme řadu vystoupení už teď, takže přes léto budeme místo odpočinku spíše studovat nový program. Na podzim se chystáme vyrazit na setkání sborů v Pardubicích. Velice důležité budou samozřejmě vánoční koncerty, na které připravujeme Missu pastoralis Mikuláše Schneidera -Trnavského. Jinak o Vánocích děláme zpravidla dva větší koncerty, většinou ve spolupráci s nějakým dalším sborem, a tři až čtyři menší vystoupení v okolních kostelích. Na příští rok také vychází výročí úmrtí Antonína Dvořáka, takže bychom rádi něco připravili i k této příležitosti.

Jan Štrobl