Lidé se tak při svém putování dostanou například do záchranné stanice Sněžné, na ledečský hrad nebo do humpoleckého HLINÍKária. „Mohu říci, že již od samotného začátku, tedy od 1. dubna, je o hru velký zájem. Ten přetrvává i po celou dobu letních prázdnin. Samozřejmě, zájem je různý na různých herních místech, neznamená však, že v tradičních turistických destinacích s vysokou návštěvností je zájem vždy vyšší než v místech méně známých,“ řekla Magdaléna Svatoňová, produktová manažerka Vysočina Tourism.

Podle Svatoňové také často záleží i na tom, jaký úkol se pro návštěvníky na daném místě nachází. „To je, myslím, jedna z nejdůležitějších věcí, jaký program či úkol je v konkrétním místě připraven, a samozřejmě jako všude také záleží na lidském faktoru. Jsou místa, kde naši zážitkovou hru pracovník nabídne a naopak místa, kde se návštěvník po hře sám ptá na základě propagace či doporučení od přátel,“ zamyslela se Svatoňová.

Hra bude ukončena až na konci října, případní zájemci mají stále ještě čas, aby se do ní zapojili. „To mohou udělat tak, že si vyzvednou na libovolném turistickém informačním centru Turistický pas, do kterého budou zaznamenávat návštěvu a splnění filmového úkolu v jednotlivých herních místech na Vysočině,“ objasnil Michal Plaček, PR Manager Vysočina Tourism.

Na každého, kdo zvládne splnit více jak deset úkolů, čeká malá odměna. „Za nasbírání 10 razítek z různých herních míst totiž získáte filmový turistický batoh. Každý účastník, který nasbírá nadpoloviční většinu, to jest 14 razítek z jednotlivých herních míst, se může zúčastnit slosování o hlavní ceny, které proběhne na konci sezóny,“ dodal Plaček.

Díky poměrně velkému ohlasu veřejnosti je v plánu i další ročník této hry. „Chtěli jsme totiž přiblížit filmová místa na Vysočině co nejširší veřejnosti, což se myslím povedlo. Tato tématika je velmi atraktivní, proto určitě budeme v příštím roce pokračovat. Jaký bude scénář pro příští rok, to bude zřejmé na konci října po setkání realizačního týmu, který je tvořen zástupci jednotlivých filmových míst. V současné době máme připravené Filmové výlety po Vysočině, na které všechny návštěvníky srdečně zveme,“ přidala ještě Magdaléna Svatoňová.

Žádné konkrétní údaje o návštěvnosti však zatím Vysočina Tourism nemá k dispozici. „Vyhodnocení celé hry a setkání s celým realizačním týmem proběhne po ukončení hry na konci října, jak už bylo řečeno předtím,“ uvedla Svatoňová.

Hlavní výhru tvoří víkendový pobyt na Letohrádku svatý Vojtěch v Počátkách na Pelhřimovsku, druhou cenou je návštěva filmových ateliérů s možností tematického focení a pro třetí místa je připravena desková hra Vysočina. Veškeré informace, a to nejenom o Klapce, ale i o Filmových výletech na Vysočině mohou návštěvníci nalézt přímo na stránkách www.vysocinatourism.cz, nebo na www.vysocinaeu.cz.