Společnost Jana Zrzavého připravila pro diváky scénickou produkci o Janu Zrzavém s názvem Kouzelník, který uměl namalovat duši. Zájemci ji mohou vidět již zítra, tedy 
v neděli, a to od páté hodiny odpolední v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

„Scénickou produkcí je preferována poetičnost, jež je specifická pro dílo Jana Zrzavého. Scénář rovněž vychází 
z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích a knihách, filmech a audionahrávkách," vysvětlila předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého Jitka Měřinská. „Představení je provázeno hudbou, která byla vytvořena speciálně pro tuto produkci o Janu Zrzavém," doplnila Měřinská.

Zachyceno i dětství

Dodala, že své nezastupitelné místo má v představení 
i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině – jednak ve své rodné Okrouhlici a jednak v Krucemburku při svých prázdninových pobytech u dědečka.

Na ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely 
ve filmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek.

V pořadu ovšem nechybí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo malíře hluboké přátelství, promítající se do oblasti lidské i umělecké. Hlavní roli velmi věrohodně ztvárňuje zkušený ochotnický herec 
z Chotěboře.

Kateřina Malá