Volba padla na světelského malíře, žáka významného sklářského výtvarníka a akademického sochaře Josefa Švarce Milana Lepešku.

Představitelé města se na tohoto malíře obrátili se žádostí, aby namaloval současné město ze stejného místa jako slavný malíř z první poloviny devatenáctého století Antonín Mánes, jehož obraz Světlé nad Sázavou je umístěn v Národní galerii Anežský klášter v Praze. Milan Lepeška, ač neprofesionální malíř, který měl již několik úspěšných samostatných výstav, ochotně městu vyhověl.

Namaloval velkoformátový obraz města na plátně z Kalvárie, odkud ho maloval též Antonín Mánes. Předání obrazu se uskutečnilo na radnici za přítomnosti členů rady města Světlá nad Sázavou. Během slavnostního aktu se malíř svěřil s jakými úskalími se potýkal, aby zachytil to podstatné, řeku Sázavu, zámek, kostel sv. Václava, některé charakteristické domy, i jak musel bojovat se světlem. Nyní bude obraz po nějaký čas vystaven právě v zasedací místnosti radnice.
Jiří Víšek