Tato romantická stavba na levém břehu Sázavy v těsné blízkosti zámku, kterou v minulosti využívali skauti, byla v posledních letech v žalostném stavu. Proto město nechalo v roce 2015 vypracovat projektovou dokumentaci na jeho záchranu.

Práce byly rozvrženy do tří etap, když ta první proběhla v roce 2017 a byly do ní zahrnuty celková oprava střechy včetně konstrukce krovů a kazetového stropu. V druhé etapě záchrany pavilonu byl rekonstruován kamenný ochoz z něhož je překrásný výhled na mohutný splav a kostel sv. Václava. V letošním roce proběhne třetí závěrečná etapa oprav pavilonu.

K tomu podala informaci Jana Satrapová z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu. „Práce budou probíhat od 15. května do 15. srpna letošního roku a budou zahrnovat obnovu fasády, vyměněny budou dveře a okna včetně okenic, zrekonstruována bude podlaha, vybudovány přípojky elektrické energie, vody a kanalizace. Náklady akce dle uzavřené smlouvy o dílo budou 1 140 140 korun. Na spolufinancování realizace letošní obnovy město Světlá nad Sázavou podalo žádost o dotaci na Kraj Vysočina z programu Fondu Vysočiny – Památky 2019 a na Ministerstvo kultury České republiky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019.“

Jiří Víšek

Jaroslav Vála u Čertova kamene.
Toulavá kamera zavítala do Světlé a do Smrčné