Výstava si klade za cíl seznámit veřejnost s kulturním a společenským fenoménem baroka v Havlíčkově Brodě a okolí. Tento ojedinělý počin vůbec poprvé představí  řadu dosud nevystavených a nepublikovaných exponátů vysoké umělecké i historické hodnoty z let 1620 – 1780, které mají stěžejní význam pro pochopení regionální historie a dalšího vývoje regionální architektury a výtvarného umění. Výstava se neomezuje pouze na díla výtvarného umění a uměleckého řemesla, ale jejím cílem je hlubší představení historie a kultury zdejšího regionu v daném období. Na formování barokní doby se zde podílela celá řada významných osobností z řad šlechty i měšťanstva, proto budou na výstavě připomenuty alespoň nejvýznamnější z nich: Jan Křtitel Seidl či Jan František Beckovský. Neopomenutelný byl v tomto období také význam církevních řádů a místních duchovních správců, kteří byli nositeli vzdělanosti a v některých případech i propagátory nově nastupujícího uměleckého směru. Stranou zájmu nezůstane ani barokní hudba, která proslavila osobou Jana Václava Stamice Havlíčkův Brod daleko za hranicemi Čech.

K vidění budou archeologické památky, mapy, plány, veduty, matriky, kroniky, pečeti, typáře, hudebniny, knižní vazby, bohoslužebné náčiní, obrazy, plastiky, cechovní památky, fotografie významných architektonických památek a další dokumenty.

V rámci výstavy bude veřejnosti zpřístupněn augustiniánský kostel sv. Rodiny a děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. K výstavě bude připraven bohatý doprovodný program.

Nedílnou součástí výstavního projektu je vydání obsáhlého katalogu v rozsahu 252 stran s odbornými studiemi a bohatou obrazovou přílohou v nákladu 400 kusů. V katalogu bude zveřejněno sedm odborných studií od Ivo Kořána, Terezy Machovcové, Štěpána Váchy a Radky Tibitanzlové, Aleše Veselého, Ladislava Macka, Jitky Bastlové a Petra Arijčuka přinášejících nové dosud nepublikované poznatky k historii a dějinám umění a kultury v havlíčkobrodském regionu.

Studie budou představovat zpracování problematiky barokní kultury Havlíčkobrodska v 17. a 18. století, pro které byl zvolen interdisciplinární přístup zajištěný kolektivem autorů různého zaměření. V katalogu budou vedle odborných statí publikovány nejvýznamnější exponáty zastoupené na výstavě zpracované formou katalogových hesel doplněných barevnou obrazovou přílohou.

Pro obyvatele i milovníky umění i historie tak bude v prostorách Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Muzea Vysočiny připraven na květen – září 2014 unikátní kulturní zážitek. Výstava potrvá od 23. května do 7. září.

Aleš Veselý