Pod vedením profesora Josefa Brožka získalo klarinetové trio ve složení Tereza Břoušková, Kristýna Nováková, Jan Vacek 2. cenu a dechové trio ve složení Cai Yang (klarinet), Jan Novotný (klarinet) a Jindřich Macek (fagot) se umístilo na 1. místě. Většina těchto mladých hudebníků začala hrát třeba už v mateřské školce pod vedením rodičů či s jejich příkladem.. „Mě přivedl k umění táta, který rád poslouchal vážnou hudbu,“ prozradil například osmnáctiletý Cai Yang, který se rozhodl na vysoké škole hned pro dva obory.

Hudbu a práva. Obě tria jsou žáky ZUŠ Havlíčkův Brod, kterou vede Jindřich Macek. Tato umělecká škola vychovala celou řadu skvělých hudebníků, kteří dnes působí ve Filharmonii nebo jiných známých hudebních tělesech. „Pravda je, že jsem všem svým žákům vybíral hudební nástroje sám podle jejich dispozic a schopností. Ani v jednom případě a bylo jich zhruba 56, jsem se nespletl,“ prozradil profesor Josef Brožek jedno z tajemství úspěšnosti svých žáků, kteří dokázali okouzlit hudbou publikum nejen doma, ale i na světových pódiích.

Umění je pro všechny

Podle ředitele ZUŠ Jindřicha Macka a místostarosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala (ODS) patří žáci základních uměleckých škol z Česka na poli umění ke špičce, kterou nám na západě závidí. Což potvrdil podle svých zkušeností i místostarosta Vladimír Slávka (ANO) na základě návštěv ve Švýcarsku.

České „Zušky“ jsou ve výchově mladých umělců úspěšné díky tomu, že si Česko i po převratu nenechalo umělecké školství v rámci hurá aktivismu zprivatizovat. „Nejhorší příklad je Holandsko. Díky privatizaci je umělecké vzdělání tak drahé, že si ho nemohou dovolit ani děti ze střední vrstvy a v uměleckých školách vyššího typu studují hudbu cizinci,“ podotkl ředitel Macek s tím, že v Česku je naštěstí hudební vzdělání dostupné i dětem z nižších příjmových skupin, pokud mají k umění chuť a talent. Základní umělecká škola J.V. Stamice slaví letos 70 let. Narozeniny oslavila premiérou opery Sny malého Mozarta zkomponované skladatelem Tomášem Jajtnerem. 

Hudební škola Bedřicha Smetany v Havlíčkově Brodě byla založena v roce 1949. Prvním ředitelem byl jmenován František Maršal, absolvent brněnské konzervatoře, jeden z posledních žáků Leoše Janáčka.

Koncem roku 1999 byl jmenován ředitelem kytarista a loutnista Bc. Jindřich Macek, pod jehož vedením vstoupila škola dne 1.1.2000 do právní subjektivity. Zřizovatelem školy byl do 31. 12. 2000 Školský úřad Havlíčkův Brod. Na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů se stal na dobu od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001  zřizovatelem  školy  Okresní  úřad Havlíčkův Brod. Od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2011 byla škola zřizována krajem Vysočina.

Řada slavných jmen

Za dobu své existence připravila ZUŠ v Havlíčkově Brodě celou řadu žáků na profesionální uměleckou dráhu. Uveďme alespoň několik zvučných jmen:

Bohuslav Matoušek, Josef Kekula, Pavel Jirásek, Jana Brožková, Martin Petrák, Jiří Špaček, Pavel Langpaul, Miloš Wichterle, Petr Saidl, Radek Trupl, Jana Nováková, Monika Brychtová, Kateřina Váchová, František Šterbák, Julie Hirzbergerová, Adéla Hylišová a mnoho dalších.

V současnosti škola navazuje s úspěchem na své tradice. Ke studiu na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením bylo od roku 2000 do roku 2018 přijato dalších 120 žáků. Ti nejúspěšnější přebírají každoročně Cenu hejtmana kraje Vysočina. Na cenu Talent Vysočiny bylo v letech 2002-2018 odbornou komisí nominováno za úspěchy v uměleckém oboru neuvěřitelných 91 žáků naší školy a absolutní vítězství si přivezli: Denisa Propilková – Talent Vysočiny 2003 (fagot), Veronika Hofmanová - Talent Vysočiny 2006 (klarinet), Michal Španko - Talent Vysočiny 2007 (klarinet), Nikol Kokrdová - Talent Vysočiny 2008 (akordeon), Michal Španko - Talent Vysočiny 2009 (klarinet), Markéta Laštovičková - Talent Vysočiny 2010 (akordeon), Žaneta Švecová - Talent Vysočiny 2010 (akordeon), Markéta Laštovičková - Talent Vysočiny 2011 (akordeon), Jana Blažková - Talent Vysočiny 2011 (akordeon), Jana Blažková - Talent Vysočiny 2012 (akordeon), bývalá žákyně Markéta Laštovičková - Talent Vysočiny 2013 (akordeon), Cai Yang - Talent Vysočiny 2015 a Cena hejtmana kraje Vysočina 2015 (klarinet), Michaela Šrámková - Talent Vysočiny 2016 (akordeon), Cai Yang - Talent Vysočiny 2016 (klarinet), Michaela Šrámková - Talent Vysočiny 2017 (akordeon), Lea Macková - Talent Vysočiny 2017 (housle), Michaela Šrámková - Talent Vysočiny 2018 (akordeon) a Anna Zajíčková -  Cena hejtmana Kraje Vysočina 2018 (akordeon).

Od 1. ledna 2012 užívá škola, na základě úspěchů v uměleckém vzdělávání, čestný název Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod a od tohoto dne se stává jejím zřizovatelem Město Havlíčkův Brod. Panem starostou města Mgr. Janem Teclem byl do funkce ředitele jmenován Bc. Jindřich Macek, který byl opětovně, na základě výsledku konkurzního řízení a usnesení Rady města Havlíčkova Brodu, s účinností od 1. 8. 2014 jmenován na místo ředitele.