Havlíčkův Brod

Církev bratrská otevře svou modlitebnu od 16 do 23 hodin a umožní prohlídku prostor a představí činnost sboru. Od 16 hodin navíc soutěže pro děti o ceny, workshopy a občerstvení.V 18 hodin dětské divadelní představení Jonáš, vyhlášení soutěží a pak hudba s dětským klubem Mravenci. Od sedmi večer grilování a prohlídky, od půl osmé promítání filmu Nebe existuje.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od 16 do 23.30 hodin. Od 18 hodin mše svatá, před sedmou zvonění zvonů a slavnostní zahájení. Od 19 hodin vystoupí smyčcový soubor ze ZŠ J. V. Stamice, od 19.30 hodin přednáška Aleše Knápka z Muzea Vysočiny o řádu Německý rytířů v Havlíčkově Brodě. Další program: chrámový sbor, varhaní doprovod Pavel Gallón a Jiří Kletečka, Marie Čelanská – zpěv, Jana Dománková na téma Mnoho vůní kadidla, hudební skupina Výbuch a varhanní koncert Petra Žáka. Ve 23 hodin tichá modlitba.

Kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Kříže, otevřen bude od 16 do 19 hodin.
Kostel svaté Kateřiny a špitál, otevřeno od 16 do 18 hodin. V 16.30 hodin komentovaná prohlídka kostela s Jaroslavem Staňkem, v 18 hodin prezentace ankety o možnosti využití kostela sv. Kateřiny a Nejsvětější Trojice.

Husův sbor a Kolumbárium, otevřeno 18 – 23 hodin. Na zahájení se rozezní zvon kostela, vystoupí děti ze ZŠ v Habrech, tanec od Galilejského jezera. V 19 hodin promítání filmu Jan Hus z produkce České televize (premiéra), pak host z vedení radnice, od 22 hodin možnost rozhovoru s duchovním, a to i v soukromí, ve 23 hodin zakončení večera modlitbou z Teze. Po celou dobu pro děti program.

Nemocniční kaple, otevřeno 18 – 19.30 hodin. Během prohlídky budou znít písně chval a čtení z písma. Program zajišťuje sbor Křesťanské společenství.

Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, otevřeno 21 – 23 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem.

Chotěboř

Kostel sv. Jakuba, vystoupí žáci ZUŠ Chotěboř.

Přibyslav

Farní kostel sv. Jana Křtitele, 20 hodin.