Dominuje mu kříž od přibyslavského rodáka a akademického sochaře Romana Podrázského a jednoduchý nápis „Obětem komunismu města Přibyslav“.

Nový pomník je zasazen do klenby Kurfürstova domu, symbolicky jen pár metrů od pomníku, který připomíná jiné oběti, a to ty, kteří zahynuli při Holocaustu. „Pod ním je vytvořena taková malá zahrada, která má symbolizovat divokost, volnost a svobodu, do které je kříž umístěný. Zároveň má připomínat i utrpení, které této svobodě předcházelo,“ vysvětlil starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Jediné, co pomníku chybí, jsou konkrétní jména. I to má však svůj důvod. „Lidí, kteří byli nějakým způsobem perzekvováni, jsou tady v Přibyslavi opravdu stovky. Lehce bychom tak někoho opomenuli, a to by nebylo dobře. Rada města proto rozhodla, že nápis bude jednoduše označen ‚Obětem komunismu města Přibyslav‘,“ líčil Kamarád a dodal, že tento nápis je ze žuly stejně tak jako zmíněný pomník obětem Holocaustu.

Samotný kříž pochází z dílny Romana Podrázského a symbolizuje nejen zradu, utrpení a smrt, ale i odpuštění, lásku a naději. „Původně jsme ho získali k úplně jiným účelům. Odlitek je opravdu úžasný a jelikož v Přibyslavi pomník obětem komunismu, a to nemyslím jen těm, kteří zemřeli, ale i těm, kteří byly vystěhováni a perzekvováni, dosud chyběl, přišlo nám jako dobrý nápad ho využít právě k této příležitosti,“ prozradila Kamarád.

Slavnostní odhalení doplnili i žáci devátého ročníku tamní základní školy. „V hodinách českého jazyka a občanské výchovy jsme se věnovali zločinům komunismu. Každý si následně vybral nějakou informaci, která ho zaujala a která pro něj byla mnohdy i šokující. A tu tady v pátek přednesl,“ přiblížila ředitelka školy Jaroslava Janů.

„Na závěr padla důležitá informace, a to že se i oni shodli na tom, že by nebylo dobré, kdyby se podobné zločiny opakovaly. Myslím si, že je dobré poselství od mladé generace,“ ocenila Janů.

Slavnostní dopoledne pak příchozí zakončili ve výstavní síni Kurfürstova domu, kde se konala vernisáž výstavy Psal se rok 1989. Expozice je zajímavá svým zpracováním. Návštěvníci si totiž mohou přečíst události jednotlivých měsíců ve dvojím provedením, a to oficiální vyjádření tehdejšího režimu a pravdivé informace ze samizdatových textů. Výstavu zájemci zhlédnout po celý týden až do 23. listopadu.