Během večera příchozí slyšeli několik hudebních skladeb od současných i tehdejších hudebních skladatelů, které doprovázely komentáře o významných událostech roku 1989, jež předcházely vzniku federace i jejímu následnému rozdělení. Posluchači si zároveň připomněli průběh sametové revoluce, její ideály i politické změny, které ten rok nastaly.