Uvědomili si to i brodští zastupitelé a na posledním zasedání navrhli aby se nálezy objevili na nějaké výstavě v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. „Já jsem pro. Kdyby se obchvat nestavěl, nikdy bychom se nedozvěděli, jaké zajímavosti jsou tam pod zemí. Jak jsem slyšel, jsou to věci opravdu unikátní,“ poznamenal zastupitel Milan Plodík.

Podle starosty Jana Tecla to město projedná s muzeem. Ředitel Muzeua Vysočiny Havlíčkův Brod Michal Kam je pro, aby se nálezy vystavily, ale cesta k tomu není jednoduchá. „Průzkum na obchvatu provádí Archaia Brno. Nálezy putují do depozitáře Muzea Vysočiny v Jihlavě. My tak velký depozitář nemáme,“ upřesnil Kamp.

Jak dodal, Archaia ani muzeum v Jihlavě se výstavě nebrání, ale nejdřív je potřeba nálezy podrobně zkoumat. „Některé jsou skutečně unikátní, například rudný mlýn. Ale dřív, než s ním půjdou archeologové na výstavu, musí ho pořádně prozkoumat, aby si byli nálezy jisti a nezesměšnili se,“ vysvětlil ředitel muzea.

Vidět nálezy z jihovýchodního obchvatu by mohli návštěvníci muzea v Brodě zřejmě až v době, kdy bude obchvat v provozu. „To pak určitě dáme výstavě dostatečný prostor,“ slíbil ředitel.