Na výstavu mohou zájemci zavítat vždy od 9 do 17 hodin. „V prostorách úřadu městyse Krucemburk mohou návštěvníci zhlédnout bohatý sortiment aranžovaných květin z Vysočiny. Výstavu navíc obohatí pan Petruželka z ovocné školky Malochýn o sortiment růží,“ pozval Za Spolek zahrádkářů Krucemburk Pavel Novák.