Součástí přehlídky je výstava dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava, která začíná už dnes. Přístupná je návštěvníkům denně od 9 do 16 v Kulturním domě Ostrov. 

Zítra ve 14 hodin se pak koná tradiční setkání pohádkových bytostí před hlavním vchodem KD Ostrov, po kterém následuje představení oblíbeného Divadýlka Mrak. Hlavní program pohádkových představení bude probíhat tři dny, od 3. do 5. května. Akci pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod.

Brodská přehlídka neprofesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež nabízí možnost nominace na národní přehlídku Popelka Rakovník. Všechna představení bude sledovat odborná porota. Na závěr každého dne je pro účastníky setkání připraven rozborový seminář, kde si účinkující i diváci budou moci popovídat o odehraném představení.

VÝSTAVA PODPOŘÍ DOBROU VĚC

Pohádková představení na obou jevištích KD Ostrov zahrají divadelní soubory z Chrudimi, Třeště, Benešova, nebo z Náchoda. V budově AZ centra v Brodě se představí také domácí loutkářský soubor Kráťa. Součástí výtvarné výstavy je Galerie Stonožka. Ve spolupráci s Mezinárodním hnutím STONOŽKA – děti na vlastních nohou, jsou v této galerii nabízeny k prodeji dětské práce z minulých ročníků.

Výtěžek z prodeje je zasílán Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, se kterou pořádající Adivadlo spolupracuje.