Svoji tvorbu představí grafik Miloš Sláma a malíř Jan Spěváček. V sobotu 21. září a v neděli 22. září pokračuje hlavní program v areálu římskokatolické fary, která je hlavním pořadatelem. Návštěvníkům se představí divadlo Damůza či žesťový kvintet Neplecha plech. Pořadatelé připravili i besedu s hercem Janem Potměšilem pod názvem Život je dar. Tomáš Somer představí knihu o pánech z Ronova a víře ve středověku.

Knihu ve své edici historie vydala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Víra, zbožnost, mecenát - Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku.

Autor Tomáš Somer je odborný asistent katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Narodil se v roce 1984 v Havlíčkově Brodě, žil v Chotěboři kde maturoval na gymnáziu.Autor v roce 2013 na Univerzitě Palackého obhájil dizertační práci, ve které zmapoval osudy Smila z Lichtenburka a s Josefem Šrámkem v roce 2015 v nakladatelství Veduta vydal monografii Benediktinské opatství ve Vilémově - Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. Publikace o pánech z Ronova má asi 200 stran.

Přestože dnes je rod pánů z Ronova téměř neznámý, až do husitských válek patřili jeho příslušníci mezi vlivné osobnosti v Čecháchi na Moravě. Kniha se zaměřuje na vztah pánů z Ronova k církvi a církevním institucím. Páni z Ronova a Přibyslavi, stejně jako ostatní významní šlechtici dané doby, mysleli na své posmrtné zaopatření a na tyto účely vynakládali poměrně značné prostředky.

Tomáš Somer dokládá, že příslušníci rodu Ronovců podporovali dva ústavy - ženský klášter cisterciaček v Pohledu a mužský cisteriácký klášter ve Žďáru nad Sázavou a píše: “Byl to zejména Smil (později zvaný z Lichtenburka), jenž poměrně výrazně zasáhl do počátků žďárského kláštera a z jehož iniciativy patrně nakonec také vznikl pohledský klášter”.