Paní režisérka našla na internetu fotografie z Vynášení zimy v Rozsochatci a zdokumentování této tradice se jí hodí do připravovaného filmového dokumentu o českých tradicích. Zeptala jsem se v pauze mezi natáčením, zda by nám mohla paní Nešlehová přiblížit svůj projekt.

„Jedná se o šestadvacetidílný dokumentární cyklus České tradice, který se divácky přitažlivou a snadno srozumitelnou formou věnuje tomu, co již samotný název vystihuje. V jednotlivých dílech budou přiblíženy české tradice od zahájení adventu, přes celý rok a ukončeny budou svatým Martinem."

Kdy diváci budou moci dokument zhlédnout?
„Plánované uvedení na televizní obrazovky je v první polovině roku 2014. Velikonocům budou věnovány tři díly."

Kdo bude pořadem provázet?
„Průvodcem pořadu je pan Miroslav Táborský – přední český herec, který dokáže zprostředkovat duchovní a historické souvislosti, ale zároveň také vyprávění odlehčit či naopak položit dostatečný důraz na věci podstatné." Na delší rozhovor nezbýval čas.

Tvorba paní režisérky se věnuje převážně dokumentárním pořadům, z části tvoří nezávislé dokumenty věnované například etnickým menšinám jako ROM ID, což je dokument o romských dětech, dále pak sociální problematice u nás i ve světě. Další část tvorby je pro Českou televizi jako ČT – live, Bydlení je hra, Zkus mít vkus a další pořady.

Tradice svázané s Velikonocemi se natáčely na několika místech. V Rozsochatci se natáčela scéna vynášení zimy, na které se převážně podílely místní děti ze základní školy, ale i některé starší, které již místní školu nenavštěvují.  Na precizní zvládnutí ukázky celé tradice děti připravila paní ředitelka Hana Hertlová a paní učitelka Marta Půžová. Též jim pomohly vybrat i vhodné kostýmy spolu s paní Marií Zadinovou. Nejprve filmařský tým zmapoval v obci vhodné lokality k natáčení, které jim pomohly vybrat hospodářka obce paní Dana Šrámková a kronikářka obce Lenka Hyršová.

Několik záběrů na krajinu si natočili z věže místního zámku a pak již pokračovalo natáčení s dětmi v zámeckém parku, nedaleko místní části Jahodov a na louce za obcí, pro zachování historického dojmu bylo nutné minimalizovat moderní rušivé vlivy, jako silniční značky, vlak a podobně.

Po předání létéčka hospodyni a hospodářovi ve stavení paní Stanislavy Cvečkové a pana Miroslava Vacka následovalo posezení žen v domě paní Marie Horáčkové. Zde všechny čekalo velké překvapení, paní Horáčková je sice nejstarší občankou obce, v příštím roce jí bude 90 let, ale do natáčení se aktivně zapojila poutavým vyprávěním a podařilo se jí zahrát celou scénu bez zasahování paní režisérky – v ten okamžik byla hlavní postavou, získala si obdiv všech přítomných. Paní Horáčková byla přirozená a srdečná. Celý filmařský kolektiv se s ní pak velmi upřímně loučil a popřáli jí hodně zdraví a ještě dlouhá léta.

Tím natáčení v Rozsochatci bylo ukončeno, ale následoval ještě přesun do Dolní Krupé, kde byly točeny scény, jak se vychází z místního kostela a následovalo posezení mužů v hostinci. Těchto rolí se ujali též rozsochatečtí občané a tři členky z divadelního spolku Schod z Chotěboře.

Samotný natáčecí den v Rozsochatci byl pro místní velkým zážitkem a přišli se na natáčení podívat v hojném počtu. Jen všechny mrzelo, že nemohl přijet i pan Miroslav Táborský, který měl v tento den závazky na jiném místě.

Lenka Hyršová