Moderátor Jaroslav Bořil zahájil nedělní přehlídku ve čtrnáct hodin a přivítal na ní všechny návštěvníky a účinkující, poděkoval všem sponzorům a mediálním partnerům a pak již zněly tóny hezkých písniček k poslechu i tanci na renovovaném parketu.

Jako první se představila „domácí“ dechová hudba Rebelka, s kapelníkem Petrem Milichovským. V jejich programu, který uváděl zpěvák Miloslav Kubát, zněly písničky našich autorů a hlavně takové, které posluchači znají a mohou si je spolu zazpívat. Ostatně v tomto trendu pokračovaly i další kapely. S Rebelkou ještě zpívali Zdena Pavlasová, Jitka Václavková a Jiří Pospíšil.

Další kapelou byla čáslavská Věnovanka s kapelníkem Václavem Musílkem a zpěváky Petrou Zikmundovou, Zdenou Pavlasovou, Lukášem Lázňovským a Oldřichem Košťálem, který jejich pořad uváděl.

Třetí v pořadí nastoupila hvězdná a populární Mistříňanka Antonína Pavluše, slovácká krojovaná dechová hudba s kapelníkem Františkem Pavlušem a zpěváky Dominikou a Štěpánkou Pavlušovými, Ivo Drobiličem a Vítem Noskem. Jejich vystoupení uváděla Růžena Dobešová.

Konečnou tečku za celým festivalem udělala oblíbená dechová hudba z Humpolce Vysočinka, s kapelníkem Tomášem Vodrážkou a zpěváky Danou Bezstarostovou a Ondřejem Kolčavou. Zde zazněla řada písniček na přání posluchačů, což řídil sám kapelník.

Závěrem musím vyjádřit velké díky za všechny pořadatelům, účinkujícím a všem těm, kteří se spolupodíleli na chodu celého třídenního programu. Počasí se vydařilo a návštěvnost byla velká po všechny tři dny.

Karel Novotný