Hlavní část přehlídky se uskuteční v sobotu a v neděli 10. a 11. května, kdy se divákům představí se svými inscenacemi deset divadelních souborů. Jde především o pohádková představení, která na obou jevištích KD Ostrov zahrají amatérské divadelní soubory z Třeště, České Skalice, Sezimova Ústí, Olomouce, Turnova, Kostelce nad Orlicí, Veverské Bitýšky a Čelákovic. Na svojí domovské scéně v AZ centru na Rubešově náměstí se v rámci přehlídky představí v neděli odpoledne také domácí loutkářský soubor Kráťa.

Pohádkový průvod

Brodská regionální přehlídka neprofesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež je přehlídkou s možností nominace představení na národní přehlídku Popelka Rakovník. Všechna soutěžní představení bude sledovat odborná porota ve složení: Luděk Richter – autor, režisér a dramaturg, Daniela Weissová – režisérka a herečka LS Čmukaři, Romana Zemenová – učitelka dramatické výchovy a herečka LS Čmukaři. Na závěr každého hracího dne je pro účastníky setkání připraven rozborový seminář, kde si všichni účinkující i diváci mají možnost popovídat o odehraném a viděném.

Divadelní část přehlídky bude pak s předstihem zahájena již ve čtvrtek 8. května, kdy ve 14 hodin vyjde z havlíčkobrodského parku Budoucnost velký maškarní průvod pohádkových bytostí, v jehož čele pojede kočár s královskou rodinou. Sraz kostýmovaných účastníků průvodu je plánován do 14 hodin před kostelem sv. Trojice v brodském parku Budoucnost. Všichni kostýmovaní účastníci průvodu mají zdarma vstup na pohádkové představení plzeňského Divadýlka KUBA Stop pohádka aneb Jak zachránit princeznu, které začne ve velkém sále KD Ostrov ve 14:30 hodin. Organizátoři srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče z Havlíčkova Brodu i okolí.

Neodmyslitelnou kulisou divadelní přehlídky je již tradičně výstava dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava. Svoje výtvarné a literární práce, včetně těch kolektivních, v tomto roce do soutěže zaslalo cca 2700 dětí ze základních, mateřských a uměleckých škol z okresu Havlíčkův Brod. Každé z dětí, které se do tvorby zapojilo, obdrželo od organizátorů přehlídky volnou vstupenku na některé z uváděných představení. Porota sestavená z organizátorů a pedagogů vybrala ty nejlepší výtvarné a literární práce, které získají ocenění. Ceny si mohou děti vyzvednout přímo na výstavě, která je otevřena ve velkém sálu KD Ostrov od úterý 6. května do neděle 11. května vždy od 9 do 16 hodin.

Součástí výtvarné výstavy je i „Galerie Stonožka". Ve spolupráci s Mezinárodním hnutím STONOŽKA – děti na vlastních nohou, jsou v této minigalerii nabízeny k prodeji dětské práce z minulých ročníků a výtěžek z prodeje je zasílán na členskou organizaci tohoto hnutí – Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, se kterou pořádající Adivadlo spolupracuje.

(dop)