Z celkového počtu deseti tanečních choreografií jsme za naši školu nominovali tři tance. Žákyně druhého ročníku se představily choreografií „Jazykolamy“, tanečníci třetího ročníku předvedli choreografii s názvem „Zase ten sen“ a studentky čtvrtého ročníku tanec „Blechy“. Odborná porota ocenila „Jazykolamy“ – Zlatým pásmem a cenou „Za hravost, dětský námět a nápaditost“ s přímým postupem do krajského kola, „Zase ten sen“- stříbrným pásmem a cenou „Za výběr hudby, vizuální zpracování“ a „Blechy“- zlatým pásmem a cenou „Za výraz, techniku a výtvarné zpracování s přímým postupem do krajského kola soutěžní přehlídky.

23. března se v Jihlavě konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, kde se v první kategorii představila žákyně paní učitelky Daniely Hamaričové Viola Hušková. Violka si odvezla z Jihlavy první místo.

24. března se zástupkyně našeho tanečního oddělení vydaly do brněnského divadla Radost na Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance „Děti tančí“. Choreografie, vytvořené paní učitelkou Janou Šilarovou a dětmi, měly velký úspěch. Během soutěže jsme shlédli celkem 32 choreografií z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Žákyně prvního ročníku se na své první „velké“ soutěži představily choreografií „Vosy“ za níž obdržely cenu „Za vyváženost všech složek“, tanec druhého ročníku „ Jazykolamy“ získal cenu „Za propojení živé hudby s dětským pohybem“ a návrh na postup do celostátní přehlídky, která se bude konat v květnu v Kutné Hoře. Choreografie žákyň čtvrtého ročníku „Blechy“ získala cenu „Za muzikálnost a technickou připravenost interpretů“. Blahopřání a poděkování za úspěšnou reprezentaci směřuje především paní učitelce Janě Šilarové, která s žáky soutěžní tance připravila.

Poslední březnové soutěžní klání proběhlo v režii žáků dechového oddělení školy. 27. 3. se v ZUŠ v Jihlavě konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Naší školu reprezentovaly žákyně ze třídy paní učitelky Jany Lstibůrkové. Ve hře na zobcovou flétnu se ve 4. kategorii umístila Ema Pátková na prvním místě s postupem do celostátního kola, v 5. kategorii Rozálie Fichtnerová a v 6. kategorii Barbora Chládková získaly první cenu.

Velký úspěch našich flétnistek završila prvním místem a cenou pro absolutního vítěze s postupem do celostátního kola Magdaléna Davídková v 7. kategorii. První místo si odnesla i klarinetistka Julie Čapková, budoucí studentka kroměřížské konzervatoře. Paní učitelka Jana Lstibůrková, které tímto blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy, obdržela po právu diplom za příkladnou pedagogickou práci.

Miroslava Vodrážková