Toto hudební těleso počátkem tohoto týdne vystoupilo v rámci koncertu, který město Havlíčkův Brod uspořádalo u příležitosti 95. výročí založení samostatného československého státu.

Mezzosopranistka Daniela Demuthová a harfenistka Zbyňka Šolcová poskytly Deníku krátký rozhovor.

Jak jste se daly dohromady a je toto složení v hudebním světě obvyklé?

Ano, obvyklé to je a tria v tomto složení u nás i ve světě existují. My jsme se daly dohromady v roce 2005. Tehdy jsme připravily koncert soudobé hudby a vzpomínám si, že jedna z hudebních kritiček po jeho uskutečnění napsala, že můj hlas úžasně koresponduje se zvukem flétny. A také nám, v doprovodu s harfou, přišlo, že jde o opravdu krásné hudební spojení. Tak jsme se vlastně dostaly ke studiu dalších programů, a za těch osm let jsme jich nastudovaly opravdu velkou spoustu. Měly jsme s nimi i celou řadu úspěšných koncertů po celé České republice. Ohlasy posluchačů jsou více než příznivé, a to nás samozřejmě velmi těší.

Skladby, se kterými vystupujete, jsou určené výhradně pro harfu?

Něco jsou samozřejmě opravdu skladby určené pro harfu jako pro doprovodný nástroj. Nicméně dost skladeb, které byly komponovány třeba jako klasický klavírní doprovod, si musí Zbyňka Šolcová upravit. Nicméně faktem zůstává, že toho repertoáru pro harfu je poměrně hodně. Většinou to jsou skladby z 19. a 20. století. Ty úpravy se týkají spíš skladeb z období baroka a klasicismu.

Teď z jiného soudku. Jak se vám v Havlíčkově Brodě líbí?

Tak v Havlíčkově Brodě  nejsme rozhodně poprvé. Již v loňském roce jsme si ho mohly v klidu projít a prohlédnout. Také letos jsme se těšily, protože náměstí je krásné a určitě tu jsou i mnohá další pěkná zákoutí.

Mohla byste mi říci, jak jste se dostala k hraní na harfě?

Tak to je opravdu dlouhá historie. Jako šestiletá jsem začala hrát na klavír a již tehdy jsem někoho viděla v televizi hrát na harfu a údajně jsem prohlásila, že na ní také jednou budu hrát. A přestože pocházím z muzikantské rodiny, musela jsem být dost tvrdohlavá, abych se k harfě nakonec propracovala.Nějaký čas to trvalo, ale nelituji toho.

Je hra na harfu hodně náročná? Nestudily vás tady v kostele prsty?

Tak muzikanti jsou zvyklí na ledacos a zima k tomu patří také. U harfy je problém především s laděním, protože těch strun tam je opravdu dost. Jinak se dá samozřejmě dostatečnou pílí a vytrvalostí, stejně jako každý jiný hudební nástroj,  zvládnout.

Libor Blažek