V následujících měsících budou středoškoláci z Ledče stejně jako před nimi studenti z Chotěboře studovat různé historické dokumenty, nejen z regionálních archivů a matrik, ale čeká je i spolupráce s Památníkem Terezín či největším židovským muzeem na světě v Jeruzalémě. Součástí projektu bude i návštěva Židovského města v Praze.

„Jedním z cílů, kterého chceme dosáhnout, je také vznik webové stránky o zaniklé židovské komunitě v Ledči, jejímiž tvůrci budou sami studenti,“ vysvětlují vedoucí projektu. Aby však byl projekt úspěšný, potřebují mít studenti dostatek historických pramenů. Proto by uvítali vzpomínky pamětníků, fotografie, dopisy a jiné dokumenty týkající se místní židovské diaspory. Historii židovské komunity v Ledči zpracovala v diplomové práci například studentka historie Zuzana Ulrichová. Podle jejího zjištění je zajímavé, že po druhé světové válce a vlně transportů do koncentračních táborů, se žádný přeživší Žid již do Ledče nevrátil a neusadil se tu nastálo.

Vzpomínkou na početnou židovskou komunitu v Ledči je židovský hřbitov. Leží na jihozápad od města v areálu městského hřbitova. Je chráněnou kulturní památkou ČR. Byl založen roku 1601 a patří mezi nejstarší v Čechách. Pochováno je tu na tisíc občanů židovského vyznání. Na hřbitově byli pohřbíváni nejen židé z města, ale i z okolních vesnic. V roce 1942 zdejší židovská obec zanikla a od té doby se tu již nepohřbívá. Židovské osídlení se v Ledči datuje do doby 16. století.

Významnou stavbou ghetta je barokní synagoga z roku 1729, která je cenná pro svoji štukovou i malovanou výzdobu. V synagoze se v současné době nachází expozice dějin ledečských Židů.