Však také starosta města Jan Tourek pravidelně při zahájení výstavy neopomene podotknout, že výstava neprofesionálních výtvarníků je po tradiční Svatováclavské pouti významnou kulturní akcí města s nejdelší histori,  a co víc, umožňuje prezentaci děl regionálních výtvarníků. Ani letos nechybí mezi dvaceti vystavujícími výtvarníky dva malíři, kteří pamatují zrození výstavy a ani jednou nechyběli. Jsou to jedenaosmdesátiletý Ladislav Láznička a čtyřiasedmdesátiletý Oldřich Sýs.

Ten se ke své lásce malování přiznal slovy: „Začínal jsem v „malířské škole“ akademického malíře F. A. Jelínka, maluji olejem, temperou, kreslím uhlem. Hlavním motivem je pro mě Vysočina, a především řeka Sázava.“ Na výstavě jsou k vidění malby, kresby, počítačová grafika a též keramika. Obdiv si zaslouží všichni vystavující, někdo se nejraději věnuje figurální tvorbě, jiný zase maluje portréty nebo vyznává krajinu. Právě mezi krajináři si v krátké době získal uznání pětačtyřicetiletý Milan Lepeška se svými velkoformátovými olejomalbami především lesních zákoutí. Na sto padesát obrazů na výstavních panelech a další na stolech, budou moci návštěvníci výstavy obdivovat až do neděle 13. května.

Jiří Víšek