Novinka z oblasti uměleckého tisku nebude mít periodicitu, OGV ji vydá, jak bylo oznámeno, asi jednou ročně. Podporovateli vydávání jsou Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury.

Sborník má široké obsahové rozpětí. K němu se vztahující sdělení pod titulem prvního čísla říká: Sborník (z) Vysočiny umění je souborem příspěvků týkajících se umění (nejen) na Vysočině. Tematicky se neomezuje pouze na umění výtvarné. Reflektuje umělecké dění obecně, tedy i divadlo, hudbu, literaturu či poezii. Zvláštní pozornost je věnována problematice prezentace umění, postavení umělce a role umění v dnešní společnosti.

Texty sborníku jsou seřazeny v sedmi tematických částech: Projekty prezentující umění, Prezentace dlouhodobějších výzkumných projektů, Medailony autorů spjatých s Vysočinou, Medailony autorů, Rozhovory, Umění před rokem 1945 a Představení kulturních institucí působících na Vysočině.

Jan Dočekal