Předchozí
1 z 6
Další

Jana Vejsadová: Paměť považuji za náš nejcennější majetek

Paměť považuji za náš nejcennější majetek. Při své práci se o tom denně přesvědčuji, proto vím, že péče o ni a dlouhodobý kognitivní trénink není jen módní vlna, ale návrat k rozumu. Vytvářím a realizuji programy určené všem, které znepokojuje občasné zapomínání a chtějí získat více informací o tom, jak o paměť a další kognitivní (poznávací) funkce mozku včas pečovat.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Efektivní využívání poznávacích funkcí má v jakémkoliv věku příznivý vliv na každodenní fungování, zvládání běžných či náročných úkolů i na důvěru ve vlastní schopnosti. Od roku 2002 vedu tréninky paměti a kreativity s obsahovým zaměřením pro různé cílové skupiny. Vedle cvičení paměti a koncentrace pro seniory připravuji také programy kognitivní aktivizace pro zdravotně znevýhodněné a kognitivní trénink pro ostatní veřejnost.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Náplní mé práce je výhradně aktivizace, trénink a rehabilitace kognitivních funkcí mozku. Nejsem a nikdy jsem nebyla léčitelka ani psychoterapeutka, za niž jsem v poslední době díky shodě jmen často zaměňována! Trenérské osvědčení III. stupně, které mě opravňuje připravovat aktivizační programy, osvětové přednášky pro odbornou i laickou veřejnost a vést odborné semináře ve vybraných studijních programech vzdělávacích institucí, jsem získala v akreditovaných vzdělávacích programech České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Odborné znalosti jsem získávala pod vedením našich i zahraničních odborníků, i za jejich odborné garance. Jsem autorkou knih "Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti" a "Fitness pro mozek - využití textu v tréninku paměti", zvukové knihy "Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké", e-learningového programu "Cvičení a zdokonalování paměti" i řady časopiseckých článků, a spoluautorkou dalších publikací.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

V roce 2008 o mé práci natočila pro Českou televizi režisérka Marie Šandová filmový dokument "Nevíš dne ani hodiny". Při obsahové přípravě i realizaci aktivizačních programů rovněž využívám své dlouholeté zkušenosti a odbornost z původní, knihovnické profese. Vycházím však také z motivujících zkušeností v osobním životě, v němž jsem zblízka poznala průběh Alzheimerovy nemoci a její zhoubný dopad na paměť.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Své dnes již dlouholeté zkušenosti předávám i ostatním a lektorsky se podílím na odborné přípravě aktivizačních pracovníků / trenérů paměti u nás i na Slovensku. Mojí velkou radostí je rozšíření programů kognitivní aktivizace v obou republikách na platformě veřejných knihoven. Zde totiž nacházejí uplatnění nejen v práci se seniory, ve formě prevence pro věkové kategorie 45 +, ale také jako mozkový jogging pro děti, studenty, atd.

Jana VejsadováZdroj: Deník / Štěpánka Saadouni