Předchozí
1 z 11
Další

Václav Vacek: Někteří považují číslo třináct za nešťastné, já naopak

Jsem nesmírně hrdý na to, vidím-li vlát na Obecním domě naše nové symboly v podobě překrásné vlajky a slyším-li naši novou famfáru, která bude vždy znít při svátečních událostech v životě naší obce. Nelekejte se, starosta se nezbláznil, letopočty si nepletu, jen jsem se přenesl o deset let nazpět. Tato slova zazněla v mém Novoročním pozdravu v roce 2010. Připomínám je proto, protože stále platí a navíc, v loňském roce 2019 jsme oslavili 10. výročí slavnostního otevření tohoto našeho a já vždy zdůrazňuji nového Obecního domu.

01Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

Někteří považují číslo třináct za nešťastné, já naopak. V životě jsem optimista, a tak z podobných, dalo by se říci pověr, se vždy kloním k té lepší, či veselejší variantě. Mohu doporučit, neboť optimismus pomáhá překonávat složité, či nepříjemné životní situace. Optimismus je zdrojem dobré nálady, je dobrou inspirací při práci a radostným pohledem do budoucnosti. Kdybychom budoucnost viděli v černých barvách, pak by život ztrácel smysl.

02Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

V loňském roce jsme oslavili ještě jeden velmi důležitý moment. Z hlediska celospolečenského tímto momentem bylo 30. výročí Sametové revoluce. Vím, že ne každý občan v našem státě, ale i ve Vilémovicích není s porevolučním vývojem spokojen. Ne všechno šlape, jak by mělo. Ale to nebylo ani dříve. Důsledkem nespokojenosti může být i vlastní neúspěch v životě jedince, či nostalgické vzpomínky na minulou, (v uvozovkách) bezstarostnou existenci.

03Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

Každý má na porevoluční vývoj svůj názor. Může jej nahlas na veřejnosti vyslovit, aniž by se musel strachovat, že za něj bude potrestán. V předlistopadovém režimu byl vlastní názor mnohdy trestný. A toto je příklad z mnoha dalších, který nám ukazuje rozdíl mezi lety před osmdesátým devátým rokem a dnešní dobou. Máme tu svobodu slova a svobodu cestování. Máme tu svobodu a demokracii. Je však pravdou, že s těmito pojmy ještě nedovedeme dostatečně dobře pracovat.

04Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

Mám-li se ještě vrátit k 10. výročí slavnostního otevření OD, musím vzpomenout a uctít památku tehdejší místostarostky Radky Tvrdíkové, neboť se rovněž intenzivně podílela na přípravě celého projektu, jeho realizaci a uvedení provozu OD do chodu. Byla autorkou návrhu prvního provozního řádu.S desetiletou existencí Obecního domu vyzývám ty občany, kteří stojí tak trochu stranou, bez rozdílu věku k zapojení se do spolkového života v obci. Je to dům nás všech a jenom na nás záleží, jak jej využijeme pro svoje potěšení a zábavu.

05Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

Prvního února roku 1959 tomu bylo 60 let, kdy byl slavnostně zahájen provoz spolkového života v rekonstruovaném místním zámku. Při této příležitosti byla sehrána místními ochotníky pod vedením tehdejšího režiséra Arnošta Hotovce divadelní hra LUCERNA. Rád vzpomněl na další režiséry tehdejšího divadelního spolku Josefa Váňu a Jiřího Vaníčka. Mezi herecké špičky patřili Zdeněk Pavelka, Marie Havlínová, Zdeňka Vaníčková, Marie Pavelková, Jiří Vaníček, Josef Váňa, Marie Viktorová, František Prášek, Jan Těšínský, Antonín Vacek, Josef Tvrdík a celá řada dalších ochotníků. Zapomenout nesmíme ani na tehdejšího učitele místní školy Bohumila Čubu v roli nápovědy a velké autority tohoto spolku.

06Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

7. A měl-li bych jmenovat obsazení z divadelní hry Lucerna, tak tolik času nemám, protože tam prý hrála celá vesnice. Proto i my jsme v našem novém OD divadlu vyhradili značný prostor.V listopadu loňského roku tomu také bylo šedesát let, kdy byla v obci založena Tělocvičná jednota Sokol. Členská základna čítala 48 členů a jeho prvním starostou byl tehdejší předseda MNV Jaroslav Prášek. Možná by bývalo nebylo ku škodě od současných spolků na takto významná výročí svých předchůdců veřejně vzpomenout.

07Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

A ještě jedním důležitým momentem v životě naší obce je zahájení stavby současné Požární nádrže. Rovněž tomu bylo v loňském roce šedesát let. Mám-li se ještě zmínit o našich investičních akcích a drobných opravách, je o čem hovořit. Konečně po sedmi letech skácení dvou lip na vlakové zastávce došlo na náhradní výsadbu za zmíněné lípy. Ekologická újma ve výši sedmisetpadesáti tisíc byla nejen naplněna, ba dokonce převýšena.

08Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

V této souvislosti také došlo ke konečným úpravám veřejných prostranství v Pivovarské ulici a založení arboreta, nebo chcete-li, lesoparku ve Staré pískovně. Na počest 30. výročí Sametové revoluce jsme zasadili u místní kapličky další lípu. Památné stromy nám přibývají. Zkuste je spočítat.V oblasti spolkového života je u nás stále veselo a řekl bych, že se daří.

11Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

Pohádkový les tety Radky je hojně navštěvován, v rozsáhlém programu na Poutní slavnosti jsme si připomněli 70 let elektrifikace obce a 100 let od zasazení první lípy svobody v obci na Kopečku. Blahopřeji k úspěchu prvního místa našich hokejistů v soutěži Hobby liga a o úspěších divadelního spolku jsem se již zmínil. Malou stagnaci prožívá dětský klub Vilík, ale věřím, že je to krátkodobá záležitost.

09Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová

V závěru si neodpustím malou, ale dobrou radu v oblasti mezilidských vztahů. Při řešení nastalých nedorozumění, či neshod většina účastníků sporu rychleji koná, než myslí. Zkuste to naopak. Nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

10Zdroj: Obec Vilémovice / Mirka Kolářová