Nejinak tomu bylo ve Štokách. Tam chtěli zastupitelé zabránit nebezpečným situacím vznikajícím v okamžiku, když místní chtěli přejít mnohametrovou silnici bez úhony.

Některým starousedlíkům ale vadil hluk, který způsobí stroje, až budou celé náměstí překopávat, bagrovat a rýt. Klid je přece důležitější než bezpečnost obyvatel. Vždyť už si všichni zvykli, že je křižovatka nebezpečná, tak proč to teď řešit? Možná proto, že se rodiče dětí báli o jejich životy, možná proto, že prostě jen nechtěli čekat, až se zde stane další nehoda, která může být smrtelná, možná prostě bylo víc těch, kterým byla bezpečnost přednější.

A tak teď bude ve Štokách, kousek od hlavního tahu Jihlava – Havlíčkův Brod, otevřen nový bezpečnější kruhový objezd, který za těch několik týdnů hluku určitě stál.