„Stejně si tím nepomůžou (míněni byli oni protestující, kteří vytrvale pendlovali po přechodu). Proti té mašinerii nemají šanci,“ pokračoval ten člověk a šel pryč.

Dost možná, že s tímto názorem nebyl v tom mnohohlavém hroznu na Masaryčce sám. Dost možná, že pochybujících bylo a je víc. Naštěstí mohu s klidným svědomím říci, že onen pan Pochybovačný nemá tak docela pravdu. Žijeme v informačním světě, a pokud slova obchvat, Havlíčkův Brod, protest, tragické nehody, kolony, zplodiny, otřesy a jiná nikdo nevysloví a nahlas nezdůrazní, vlastně jako by ani nebyla. Konec konců i v Písmu svatém přece stojí: Tlučte a bude vám otevřeno.