Například podle Jiřího Krátkého, kterému se v poslanecké lavici nechtělo sedět déle, než by mu bývalo bylo zdrávo, pracují v noci pouze zloději a – slušně řečeno – lehké děvy.

Panu poslanci tedy ze srdce přeji, aby mu za tmy nevlezl do domu zloděj. Policisté, jejichž pracovní doba zřejmě končí se soumrakem, by mu asi nepomohli.

A pokud v noci pojede po silnici, kde pracují prostitutky, snad ho z pohledu na ně netrefí šlak. Záchranka by totiž už mohla mít zavřeno.