„Stejně tak mi přijde neskutečně směšné, když se štěká generální ředitel Povodí Vltavy se starostou Víru ohledně novoročního koupání v přehradě nebo když se věnují peníze na stíhání pár místních rybářů. Místo toho by se tyhle věci měly nějak rozumně upravit ve shodně se správci povodí a lidí, kteří 
v oblasti žijí," zdůraznil Poc.

Předně, vodní dílo Vír neleží v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, a není tudíž v jeho správě, ale jeho správcem je Povodí Moravy s. p.
Dále pak z toho plyne, že generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy RNDr. Petr Kubala není v žádném sporu se starostou obce Víru.

Stejně tak státní podnik Povodí Vltavy nevěnuje žádné finanční prostředky s cílem stíhání rybářů „pytláků" nějakou najatou firmou.

Kromě toho však považujeme za nutné zdůraznit, že vedení státního podniku dlouhodobě úzce spolupracuje se starosty obcí z oblasti kolem vodního díla Švihov na Želivce, o které se v článku rovněž hovoří.

Tento dialog vede s cílem dosáhnout přijatelného kompromisu při ochraně vodního díla Švihov jako strategického zdroje pitné vody pro více než milion obyvatel a zároveň při zohledňování zájmů obyvatel žijících v okolí tohoto vodního díla.

Považujeme výše uvedené výroky poslance Pavla Poce za poškozující dobré jméno státního podniku Povodí Vltavy.

Hugo Roldán, oddělení styku s veřejností, Povodí Vltavy, s. p.