NGL, ASAP, TBH. Na první pohled nesrozumitelný shluk písmen, který by čtenáře mohl mást. Jenže jejich používání má za úkol přesně pravý opak. Jde totiž o zkratky neboli akronymy, které komunikaci zjednodušují a urychlují. A to navzdory tomu, že zmíněné zkratky ani původem nepochází z češtiny, ale z angličtiny.

Přestože v jejich ovládání vynikají spíše mladší generace, tak rozhodně nejsou pouze jejich doménou. Díky internetu je nakonec použije nebo se s nimi potká každý, kdo se v online světě pohybuje.

A není to vůbec na škodu. Podobná slova z angličtiny, anglicismy, češtině neškodí. Naopak. Stačí se podívat na slova internet a online z předchozího odstavce. Čeština tyto jazykové cizince vzala za své a díky nim je bohatší. Nakonec z toho benefitujeme, další pěkně počeštělé slovo, my uživatelé češtiny.

Stejné je to i se zmíněnými zkratkami. ASAP (as soon as possible) jde přeložit jako co nejdříve, NGL (not gonna lie) v češtině znamená nebudu lhát a TBH (to be honest) je upřímný či upřímně. Nakonec tedy skutečně nejde o nesrozumitelný shluk písmen. Akronymy, nejen ty anglické, mají jasný význam, který jejich uživatelům domluvu zpříjemňuje.

Čeština je krásný a silný jazyk, který už zvládl nejednu nelehkou výzvu. Neohrozí ji ani angličtina. Není potřeba proti jejímu vlivu a způsobu komunikace mladých zatvrzele brojit. Čeština přežije a skrz nás si vybere, co jí do budoucna prospěje. NGL.