Potřebovala nahlas před celým autobusem své kamarádce po mobilu sdělit, jaké potíže má se svými dvěma ctiteli, s nimiž na přeskáčku koketuje.

Cizí hovory se neposlouchají, ale co dělat, když volající sedí vedle vás? Shodit ho ze sedačky na zem?

Druhá slečna, z podobně inteligentní líhně, zase měla nedávno nutkavou potřebu celému kupé zprostředkovat pohled od svého intimního života cvrlikáním se svým přítelem, který, na rozdíl od ní, nemusí do práce, ale leží doma v posteli.

Že to cestujícím bylo hodně nepříjemné, na to nebrala ohled.

Jak to vypadá, se vpádem moderních informačních technologií se z našeho života rychle vytratily stud a diskrétnost, což bylo například za první republiky naprostým základem slušného vychování.  

Spolu se studem a diskrétností nás opustili jejich sourozenci, zdravý rozum a soudnost.