Hlasy Deníku.Hlasy Deníku.Zdroj: Deník

Už více než rok žijemev „jiném světě“, než na jaký jsme byli zvyklí. Změnu dílem přivodila pandemie a její biologické a zdravotnické důsledky, které ani ještě všechny neznáme. Ale také se na ní podílejí společenské a politické reakce, jež jsme si dřív neuměli představit a jejichž důsledky také zatím nedokážeme nahlédnout.

Markéta Šichtářová
Prosperita a školství jsou spojené nádoby

A tak jako zmatení jazyků zastavilo stavbu biblické věže, tak dnes reakce na covid ve veřejném prostoru rozdělují naši společnost. A není čemu se divit. Pro klid své duše potřebujeme v těžkých situacích určit viníky, a toto přání je někdy mnohem nutkavější a jeho naplnění snazší než se namáhats hledáním a kritickým ověřováním informací. Zejména pokud informace leží mimo naši komfortní zónu, nepodporují naše přesvědčenía nejsou mantrou naší názorové či společenské „bubliny“.

Aleksi Šedo
je přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

FAKTA PROTI EMOCÍM

Ke zmatení jazyků přispívají proroci zaměňující příčiny za následky a názory za fakta. A také nepochopení, že osobní názor jistě „alternativní“ být může, k řešení pomáhají argumenty a daty podložená fakta. Těžko může respirátor být (což se dá změřit) a alternativně nebýt cennou ochranou proti kapénkové infekci. Vakcíny opravdu nemohou způsobit onemocnění covidem, protože to prostě nejde, a alternativni názory jsou, v lepším případě, pošetilé.

Je nešťastné, že občas budíme v diskusi v médiích dojem, že proti sobě stojící názory na očkování, přednášené na jedné straně vakcinologem a na druhé třeba reprezentantem „holistické medicíny“, jsou rovnocenné. Nejsou. Někteří alternativní hlasatelé se stávají oblíbenci médií a jejich dojmy ke zmatení jazyků přispívají dlouhodobě. Někteří tak činí možná pro upřímné přesvědčení, že znalost jedné specializace jaksi indukuje i znalosti jinde. Jiní proto, že potřebují ukázat, že oni by to dělali lépe než jejich protivníci.

A někteří hlasatelé doznávají i názorového vývoje a přesouvají se do nových pozic; kdo by ale ve zmatení jazyků hledal v médiích včerejška. Ať již u charismatických rétorů, či u neurotických frustrátů v diskusích. A kvůli zmatení pak k řízení stavby Babylonské věže někdy „forrestgumpovsky“ provzlínají ti, kdo nikdy nic neřídili, ale také ti, kteří se v jejím stínu snaží dostat k řízení něčeho jiného či již v řízení kdečeho v minulosti zanechali nejpodivnější stopy. A vidíme i obraty přízně veřejnosti od velebení po zatracení jednoho a téhož „proroka“. Nikoli však podle toho, co říká, ale podle toho, kdo se k jeho proroctví hlásí.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza
Škola základ života

Zmatení jazyků zastavilo stavbu Babylonské věže, protože v očích Stvořitele představovala výraz lidské pýchy. Řešení epidemie je také gigantickým projektem lidstva, primárně ale není produktem zpupnosti, spíše nám naše zpupnost mate jazyky, a to i v naší vlastní mateřštině.Zdroj: 

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.