Na místo vyjeli policisté i pyrotechnik. „Předmět identifikoval jako dělostřeleckou minu ráže 8 centimetrů Wgr.34 bez iniciátoru. Jedná se o munici pocházející z období druhé světové války do německého minometu,“ sdělila policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Munice byla obzvlášť nebezpečná. „A to zejména proto, že je obnažena trhavina s kombinovanou počinkou a při neodborné manipulaci by mohlo dojít k jejímu výbuchu,“ vysvětlila Rázlová s tím, že minu pyrotechnik zajistil a převezl k odborné likvidaci.

I proto teď policisté apelují na veřejnost, aby v případě podobných nálezů s předměty v žádném případě nehýbali. „Okamžitě vše ohlaste na tísňovou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Rozhodně munici nikam nepřevážejte. Neodborným zacházením a sebemenší manipulací s ní může dojít k výbuchu nebo výstřelu, a můžete tak ohrozit nejen svůj život, ale i ostatních,“ upozornila Miláčková.