S příchodem podzimního počasí varují policisté před zhoršenými podmínkami na silnicích.

„Vozovka se vlivem spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvyšuje se tím nebezpečí smyku. Počítat je třeba také se sníženou viditelností a prvními námrazami. Zejména v ranních hodinách mohou být silnice na mostech a v lesních úsecích namrzlé. Den se zkracuje, svítá později a večer se rychleji stmívá. Řidiči by proto měli jezdit opatrně, ohleduplně, rychlost přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené viditelnosti zvýšit svoji pozornost," říká mluvčí krajského policejního ředitelství Dana Čírtková.

Zejména ráno mohou řidiči očekávat mlhu. „Vjede-li řidič do úseku s mlhou, měl by okamžitě snížit rychlost vozidla, samozřejmě s ohledem na vozidla jedoucí za ním. Měl by zvětšit vzdálenost od vozidlapřed ním, zapnout mlhová světla, zvýšit svoji pozornost a plně se věnovat řízení," radí mluvčí.

„Zákon stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit mimo jiné i povětrnostním podmínkám a smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled," doplnila Čírtková.

Ohroženější než v létě jsou na podzim také chodci a cyklisté. „Chodci, kteří jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější, by se měli snažit, aby byli co nejlépe vidět. Měli by nosit oblečení jasných barev a vhodné jsou reflexní prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září," radí Čírtková.

Chodci by podle ní neměli na silnici riskovat. „Tam, kde není chodník ani stezka pro chodce, musí jít po levé krajnici, nejvíce však dva chodci vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Vozovku by měl chodec vždy přecházet na přehledném místě, naopak by nikdy lidé neměli přecházet vozovku v zatáčce nebo mezi stojícími automobily," popsala mluvčí.

Další velmi ohroženou skupinou účastníků silničního provozu jsou podle Čírtkové cyklisté. „Právě podzimní období je pro cyklisty a všechny, kteří je na silnicích potkávají, velmi rizikové. Cyklisté často nejsou dostatečně anebo vůbec osvětleni a nepoužívají ani reflexní prvky," uvedla policejní mluvčí.

Jízdní kolo musí být vybaveno vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené barvy, oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu a na paprscích kol. Přední bílá odrazka a zadní červená odrazka může být nahrazena odrazovými materiály umístěnými na oděvu či obuvi cyklisty.

„Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené barvy," vyjmenovala mluvčí. „Cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu," uzavřela policejní mluvčí Dana Čírtková.