Lidé se ale zřejmě stávají lepšími. Přestupků totiž, zejména v malých městech, rok od roku ubývá.

Dokazují to čísla z Náměště nad Oslavou. Zatímco ještě v roce 2010 tam radniční úředníci zaznamenali 102 přestupků na úseku občanského soužití a veřejného pořádku, v roce 2013 už jich bylo 80 a loni dokonce jen 62.

To ovšem ještě neznamená, že vyřízení přestupku je snadnou záležitostí. „Nejméně příjemné jsou přestupky mezi osobami blízkými – rodiči, dětmi, sourozenci. V poslední době jsme takových návrhových přestupků řešili několik, vesměs se jednalo o přestupky proti občanskému soužití ve formě urážek na cti, schválností," říká tajemnice Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou Jaromíra Moudrá.
V pozadí přestupků stojí často rodinné spory trvající měsíce i roky. A rozhádaní lidé od úřadu někdy očekávají, že spor rozetne a vyřeší za ně. Což je nemožné. Přestupková komise se zabývá vždy jen konkrétním spáchaným přestupkem. „Navrhovatel a obviněný to ale většinou vnímají jinak, berou to jako spor, který my máme vyřešit, a chtějí nám vypovědět historii vztahů ze svého úhlu pohledu za několik let zpět. Usměrnit je, aby se neustále nevraceli do minulosti a vzájemně se nenapadali, že ten druhý lže a že to co říká, není pravda, je nesmírně těžké a vyčerpávající," popisuje Jaromíra Moudrá.

Facky a pěsti

Fyzické napadení bývá nejčastějším přestupkem v Moravských Budějovicích. „Typicky jde o konflikty, kdy pachatel fyzicky zaútočí na napadeného, buď údery pěstí, fackami, případně povalením na zem, často v souběhu se slovním napadením, případně vyhrožováním," zmínila Pavlína Prokešová z organizačního odboru moravskobudějovické radnice.

Loni přestupků na úseku veřejného pořádku v Moravských Budějovicích projednali rovných sto, v roce 2013 jich bylo 118 a loni jen 75.
Výrazně vyšší jsou čísla v Třebíči. Loni úředníci přestupkového oddělení dostali k řešení 546 občanských přestupků.

Prakticky neměnné bylo číslo i v předchozích dvou letech. A popis konfliktů? „Úmyslné narušení občanského soužití, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Konkrétně jde nejčastěji o fyzické napadení v rámci rodiny nebo mezi sousedy, facky, tahání za vlasy a tak dále," zmínila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Vymáhání pokut bývá obtížné

Samostatnou kapitolou jsou dopravní přestupky. U nich lze ze statistik vyčíst soustavný nárůst. Konkrétně v Třebíči z 556 v roce 2013 na loňských 677. Podobné je to i v Náměšti nad Oslavou. Rok 2013 přinesl 87 dopravních přestupků, ten loňský 120.
Typickým scénářem bývá zejména alkohol a dopravní nehoda. V posledních měsících úředníci zaznamenávají značný nárůst jakoby přes kopírák psaného přestupku – odmítnutí se podrobit lékařskému vyšetření a odběru krve v případě pozitivního testu na návykové látky.
Typický případ: Mladík kolem 20 let, požívá návykové látky, nejčastěji o víkendu, po pozitivní orientační zkoušce na návykovou látku je policisty vyzván k lékařskému vyšetření a odběru krve, což odmítne. „Neboť v případě vyšších hodnot se jedná o trestný čin, tedy je pro něj schůdnější být potrestán v rámci přestupku, byť sankce jsou od 25 – 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od jednoho do dvou let," vysvětluje Jaromíra Moudrá z náměšťského městského úřadu. Jedním dechem dodává, že vymáhání pokut bývá v takových případech značně problematické. „Úřadu raketově stoupají pohledávky a narůstá agenda související s jejich vymáháním," doplňuje.

Počty přestupků
 rok          občanské dopravní

Třebíč
2013           543     556
2014           517     657
2015           546     677

Moravské Budějovice
2013          118     464
2014            75     325
2015          100     360

Náměšť nad Oslavou
2013            80      87
2014            66     100
2015            62    120