První oznámení přijali policisté kolem půl páté večer. Předmět nalezl muž na louce za domem jednoho z domů v obci Mírovka. „Operační důstojník muže poučil, aby s předmětem nemanipuloval a vyčkal příjezdu policejní hlídky. Policisté místo zajistili a vyžádali si součinnost policejního pyrotechnika z českobudějovické expozitury. Ten předmět identifikoval jako německý protipancéřový dělostřelecký granát, označení 7,5 cm PanzerGranate, 39Kwk, FES, pocházející z období II. světové války," popsala Miláčková.

O pár hodin později jel stejný pyrotechnik k dalšímu nálezu. „Předměty nalezl muž v lese nedaleko nezpevněné lesní cesty v katastrálním území obce Sobiňov. Munice ležela pod vodou za propustkem. Jednalo se o torzo německého tříštivo trhavého granátu z II. světové války, označení 7,5 cm SprenGranate, 39 KwK. Dále se jednalo o dva předměty připomínající munici. Policejní pyrotechnik v obou případech munici zajistil a převezl k dalšímu opatření a následné likvidaci," doplnila Miláčková.