Badatelé při vykopávkách na archeologickém nalezišti El Higuerón ve španělské Córdobě objevili téměř půl metru dlouhou falickou řezbu na starověké budově.

Vyobrazení penisu bylo ve starořímské kultuře všudypřítomné. Římané věřili, že je ztělesněním mužské síly a také jedním ze symbolů bezpečnosti. Státům měl poskytovat ochranu a štěstí.

I když mniši ve středověku měli přístup k toaletám, trpěli na parazitické červy mnohem více než běžní lidé.
Středověcí mniši byli za života prolezlí červy. Hrozba číhala v zahradách

Přesto vědce překvapila jeho velikost. „Bylo běžné umisťovat falické rytiny na fasády domů. Vojáci dokonce nosili malé falické amulety jako symboly mužnosti. Tento je však neobvykle velký,“ vysvětlil pro El País ředitel Muzea historie Nueva Carteya a vedoucí výkopových prací Andrés Roldán. Podle něj by mohl být nalezený penis dosud největším na světě.

Po celé římském světě je možné nalézt rytiny penisů na sochách, mozaikách či freskách. Byly také na přenosných předmětech, jako jsou přívěsky. Jejich účelem bylo odhánět zlo, jež mohlo ohrozit děti, zejména malé chlapce, nebo chránit muže před bloudícím zlým okem.

Jednu z největších koncentrací falických symbolů lze nalézt na Hadriánově valu v Anglii, kde bylo po celé zdi a u vojenských zařízení identifikováno 59 rytin mužských genitálií.

Posedlost penisem

Také pro pohanské víry bylo mužské přirození důležitým symbolem. Spojovaly jej s přirozenou plodností.

Falické symboly dokonce představovaly boha plodnosti Fascina, který měl odhánět zlé oko, čili neštěstí. Stejně jako u Římanů byly znakem mužnosti a bezpečí.

Římská říše:

Zdroj: Youtube

Bohaté naleziště

V El Higuerón proběhly první vykopávky v letech 1966 a 1968. Heritage Daily informoval, že oblast se stala jedním z mezníků iberské kultury ve španělské provincii Córdoba. Dle výzkumu bylo zdejší místo osídleno Ibery ve 4. století před našim letopočtem až do dobytí oblasti Římany kolem roku 206 před našim letopočtem.

François Boucher, Diana odpočívá po koupeli
Tajemství koupelí: intimní rituály v minulosti probíhaly různě, měly poselství

Archeologové nadále pokračují ve výzkumu a soustředí se na ruiny, které se nacházejí pod budovou s falickým symbolem. Objevili zde také robustní zdi podpírající věžovitou stavbu s dosud neznámou funkcí z iberského období.

Odborníci se domnívají, že by se pod budovami mohly vyskytovat podzemní sklady pro zemědělské produkty a stavební materiál.

„Římané srovnali iberskou osadu se zemí, a přitom využili starobylé opevnění jako základy pro nové budovy,“ sdělil pro El País Roldán. „Různé stavby v oblasti byly postaveny na strategických bodech a naznačují mnohem složitější historii, než by se dalo od těchto nalezišť očekávat,“ dodal.