Kamenná pevnost Rabana-Merquly, která se nachází v pohoří Zagros, zahrnuje opevnění dlouhé téměř čtyři kilometry, dvě menší sídla, vytesané skalní reliéfy a náboženský komplex.

Parthská říše

Pevnost stála v době svého vzniku na hranicích Adiabene, menšího království, kterému vládli králové místní dynastie. Podle výzkumu, který vedl Michael Brown, vědecký pracovník Ústavu prehistorie, protohistorie a blízkovýchodní archeologie heidelberské univerzity v Německu, měli tito vládci platili tribut sousední Parthské říši, která se přibližně před dvěma tisíci lety rozkládala na části území Íránu a Mezopotámie.

Kdo byli Parthové?

Zdroj: Youtube

Tribut (latinsky tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům. Nejčastěji tak každoročně platil závislý vládce (kmene neboli tribu) svému lennímu pánovi (například králi nebo císaři). V minulosti také tribut platily například státy poražené ve válkách svému pokořiteli.

„Postava vytesaná do kamene u vchodu do pevnosti zobrazuje tehdejšího krále Adiabene, je to zřejmé podle jeho oblečení, zejména klobouku,“ uvedl Brown. Vyobrazení se podobá jiným podobiznám adiabenských králů, hlavně jedné, kterou badatelé nalezli o zhruba dvě stě kilometrů dále v místě starověkého města Hatra.

Ačkoli jde zatím o pouhé spekulace, Brown se domnívá, že šlo o královské město známé jako Natounia, případně Natounissarokerta, které bylo součástí království Adiabene.

Neprobádaná Natounia 

„Natounia je skutečně známá pouze ze vzácných mincí, podrobné historické zmínky o ní neexistují," napsal Brown redakci CNN prostřednictvím e-mailu. Podrobnosti odvozené ze sedmi mincí popisují město pojmenované po králi jménem Natounissar a polohu na řece Dolní Záb, ve starověku známé jako Kapros.

Archeologická lokalita Kemune ve vyschlé oblasti Mosulské nádrže.
Sucho v Iráku odkrylo dávné město s poklady. Celá léta ho ukrývala řeka Tigris

„Poloha v blízkosti řeky Dolní Záb/Kapros, krátké osídlení oblasti a královské vyobrazení - to vše spojuje archeologickou lokalitu s popisem, který můžeme odvodit z mincí. V blízkosti se také nachází několik neobvyklých hrobů s vysokým statusem," uvedl Brown.

„Je to samozřejmě nepřímý argument. Pevnost Rabana-Merquly je však zatím pravděpodobně zdaleka nejlepším kandidátem na toto ztracené město, které ve starověku muselo ležet právě v tomto regionu.“

Král zobrazený na rytině by podle Browna mohl být zakladatelem Natounie, buď přímo Natounissar, nebo jeho potomek.

Název místa Natounissarokerta je podle studie složen z královského jména Natounissar (zakladatel královské dynastie Adiabene) a parthského slova pro příkop nebo opevnění.

„Tento popis by se mohl vztahovat na Rabanu-Merquly,“ tvrdí Brown. Podle něj je pravděpodobné, že Rabana-Merquly jako významné sídliště umístěné na křižovatce mezi náhorní a nížinnou zónou mohlo sloužit mimo jiné k obchodování s pasteveckými kmeny, udržování diplomatických styků nebo vyvíjení vojenského tlaku.

Satelitní snímek přístavu Berenice Troglodytica (Baranis)
V Egyptě odkryli další tajemné místo. Z nového objevu až mrazí

„Značné úsilí, které muselo být vynaloženo na plánování, stavbu a údržbu pevnosti této velikosti, ukazuje na silné vládní aktivity,“ řekl Brown. Vědci ve studii dále uvedli, že „objev doplňuje naše znalosti parthské archeologie a historie, které zůstávají výrazně neúplné, a to i přes její zjevný význam jako významné mocnosti na starověkém Blízkém východě“.

Výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Antiquity.