A program byl pestrý. „Cílem soustředění byl rozvoj teoretických znalostí a praktických dovedností týkající se branně-bezpečnostní problematiky a dále rozvoj fyzické kondice, vytrvalosti a síly v rámci běžeckých tréninků a jízdy na kole,“ přiblížila Lenka Šťastná z SK Chotěboř.

Ve všech čtyřech dnech měly děti jiný program. „Úkoly byly rozdělené do misí, které děti plnily buď individuálně nebo v týmech, například Bezpečně na kole, Týmy na mapě, Život, Strategie a azimut, Opičák, Sebeobrana, Hasič, Noc a Závěrečná výzva,“ naznačila program Šťastná.

Podle ní se soustředění vydařilo. „Děti odjížděly ze soustředění spokojené a unavené poměrně intenzivním a různorodým programem. Nakonec bychom rádi poděkovali nejen Ministerstvu obrany za finanční podporu, ale také ZŠ Nová Ves u Chotěboře za poskytnutí zázemí a hlavní organizátorce soustředění, naší trenérce Evě Voborníkové,“ dodala.