Kurz je určen pro osoby starší 15 let, co si jsou vědomy, že se mohou kdykoliv a nečekaně setkat s násilím v osobním životě, zaměstnání, volném čase, apod., kdy bude nutno bránit své zdraví, život, majetek nebo svoji rodinu a blízké.

Praktický trénink je založen na principech okinawského karate a dalších tradičních bojových uměních, která před několika staletími byla používána k obraně života, majetku a země, tzn. že musela být funkční a efektivní. Trénink není omezen věkem a tělesnými dispozicemi.
Kurz je organizován jako intenzivní jednovíkendový, kdy se účastníci seznámí a vyzkouší základní techniky úderů a kopů, bloků, podmetů, obrany proti různým úchopům a držením, proti základním druhům útoků.  V průběhu kurzu proběhne opakovaně nácvik simulující reálné situace, kdy budou útočníky (agresory) dělat pokročilí studenti z dojo (oddílu) Okinawa Karate a Kobudo HB.

Dále velký důraz je v kurzu kladen na psychologickou přípravu, která je největší překážkou v krizových situacích a konfliktech – například strach, který může úplně „svázat" ruce a nohy, nebo morální zábrany, které u normálního člověka nechtějí dovolit ublížit ani protivníkovi, který se chová agresivně. A samozřejmě velmi důležitou součástí kurzu je prevence (předcházení) takovým událostem, kdy by mohlo dojít k nějakému konfliktu nebo jej mohou vyvolávat.

A na závěr kurzu bude instruktáž o použití různých předmětů, které máte v životě kolem sebe, jako improvizované zbraně. Celý kurz proběhne v tělocvičně oddílu Okinawa Karate a Kobudo.

Vedoucím kurzu je šéf-instruktor havlíčkobrodského oddílu Okinawa Karate a Kobudo a zároveň i šéf-instruktor pro ČR, jehož profesní zaměstnání je policejní inspektor.

Velké neštěstí při tréninku pro sebeobranu vidí také v adekvátnosti, což je způsobeno právní neznalostí občanů a množstvím literatury a videa s tematikou sebeobrany, kde se autoři snaží zaujmout svoji jednoduchostí za velmi krátkou dobu a podobně a za právní následky samozřejmě nenesou zodpovědnost. Někteří slušnější to aspoň napíšou malým písmem na poslední stránku. Ale to je business.

Pro praktickou názornost dva kontrastní případy: pokud drzý kluk lehce pod vlivem alkoholu na diskotéce plácne slečnu přes zadek nebo ji podobně obtěžuje – bylo by zcela nepřiměřené, kdyby se slečna bránila s protiútokem do rozkroku, zlomením končetiny a útokem do očí. A právní následky by samozřejmě teoreticky nesla slečna. Opak by byl, kdyby jednoho člověka napadli čtyři útočníci vyzbrojeni noži. V takovém případě by obrana byla přiměřená, i kdyby napadený použil zbraň a způsobil útočníkům zranění s trvalými následky.

Dalším problémem bývá hlavně u mladých žen to, že berou tuto problematiku velmi na lehkou váhu a prohlásí, že kop útočníka do rozkroku to všechno vyřeší. Tato extra naivní představa, že každý agresor před napadením bude stát půl minuty s roztaženýma nohama, není snad ani ve sci-fi, a může trvat tak dlouho, dokud k takovému konfliktu bohužel opravdu nedojde.

V posledních minutách kurzu obdrží každý absolvent kurzu účastnický diplom. V případě zájmu mohou účastníci kurzu sebeobrany pokračovat v pravidelném cvičení v oddílu Okinawa Karate a Kobudo HB. Ve stejném kurzu v minulém roce bylo cca pět účastníků starších 50ti let a někteří se již téměř rok věnují Okinawa Shorin-ryu Karate a jsou v současné době držiteli vyšších pásů. Informace pro zájemce:  info@shuri-te.cz, telefon 608 764 647.