Pokuste se shrnout nedávno uskutečněný příměstský tábor?

Ten probíhal poslední prázdninový týden. Přestože v průběhu měsíce června byla kapacita dětí naplněna jen z poloviny, nakonec se tábor zcela zaplnil. Pro tento rok se celotáborová hra zaměřila na deskové stolní hry, kdy se dětem rozdělených do čtyř týmů a podle věkových kategorií přidělovaly body. Na každý den byly připraveny jiné dvě stolní hry, které byly vždy doplněny sportovními aktivitami, jako byla atletika, střelba na basketbalový koš, práce s míčem (přihrávky, driblink,…). Na každý den také připadla jedna exkurze, kdy táborníci měli možnost se seznámit s prací Drážních hasičů, Policie ČR, Městské policie a činností sběrného dvora ve společnosti HBH Odpady. Všem, kteří se podíleli na zajištění a činnosti příměstského tábora, je třeba vyslovit poděkování.

Jak vnímali atmosféru z vašeho pohledu malí táborníci?

Po prvním rozkoukání a seznámení se v naší první „seznamovací hře“ se ledy a první nejistoty, zejména pro ty, kteří byli na příměstském táboře vůbec poprvé, rozplynuly. Našim nejmenším benjamínkem byl teprve pětiletý Filda, který se směle zapojil do všech soutěží a sportovních aktivit. Poslední táborový den, se některé děti jen těžce loučily s kamarády a dokonce prohlašovaly, že by chtěly chodit i následující týden.

Co máte v plánu dalšího?

Nyní v září budeme pořádat nábor malých basketbalistů, zejména dětí narozených v roce 2009 až 2012. Nábor pro letošní sezónu bude probíhat ve středu 18. září 2019 a v pátek 20. září 2019 od 16.00 do 17.00 v tělocvičně na Kotlině v Havlíčkově Brodě (zadní část komplexu zimního stadiónu). Více informací naleznete na internetových stránkách basketbalového oddílu -www.baskethb.cz Tento nábor není v žádném případě podmíněn předchozí účastí na příměstském táboře, ale samozřejmě bychom měli radost, kdybychom se mohli opět, alespoň s některými táborníky, potkat.