Turnaj, který nemá široko daleko konkurenci, je jedinečný organizací, neboť tu zabezpečují samotní žáci školy, žáci osmé a deváté třídy pod vedením hlavního organizátora pana učitele Mgr. Františka Ročka, za podpory paní ředitelky.

Už při příchodu do školy se vás ujmou žáci, kteří účastníky zavedou do šaten a hrací místnosti k presentaci, další pak zajišťují občerstvení účastníků, včetně doprovodu, všechno jak má být, bez problémů.

Turnaj se koná tradičně v poslední den před pololetními prázdninami, zváni jsou především žáci – šachisté ze ZŠ, které šachy baví, nejsou „mistry", o což pořadatelům především jde.

Šachy v ZŠ Lipnice nad Sázavou mají velkou tradici, málokterá ZŠ v ČR se může pochlubit tím, že se na škole každoročně uskuteční přebor školy, za účasti žáků, ale i učitelů, letos je to již pětatřicátý ročník!

Vedení školy totiž plně chápe myšlenky Jana Amose Komenského „Škola hrou", kam královská hra šachy patří, šachy jako gymnastika mozku, kdo se jednou šachy naučí, nemusí být mistr, velmistr, ale dají se hrát celý život.

Na turnaj přijeli žáci a žákyně z různých ZŠ regionu v počtu 48, z Havlíčkova Brodu, Havlíčkovy Borové, Oudoleně, Přibyslavi, Senožat, Lípy, Humpolce a spolu s domácími bojovali na šachovnicích nesmlouvavě v sedmikolovém turnaji, každý hráč měl na partii patnáct minut.

O výsledku na prvních místech se rozhodlo až v posledním kole, vítězství a putovní pohár zásluhou Honzíka Muzikáře zůstal „doma" v ZŠ Lipnice nad Sázavou, který vybojoval 6,5 bodu. Na druhém místě se umístil Jakub Satrapa ze ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod se šesti body. Překvapivě, ale zcela zaslouženě, třetí místo vybojovala Denisa Bruknarová s 5,5 body ze ZŠ Havlíčkova Borová, kde v ZŠ mají aktivní šachový kroužek.

Čtvrtý byl David Beránek ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod, 5. Svatopluk Hnulík z Gymnázia Havlíčkův Brod, šestý Tomáš Němec ze ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a tak dále.

Pořadatelé – vedení ZŠ připravilo za podpory místních podnikatelů, sponzorů pro všechny žáky věcnou cenu, pro první tři i kytičku pro maminku. Turnaj, který se dětem líbil, kéž by takových na našich ZŠ bylo více..?!

Na závěr tohoto dvacátého ročníku, poděkovala paní ředitelka ZŠ panu učiteli Mgr. Františku Ročkovi za jeho úspěšnou činnost, což účastníci ocenili potleskem a s přáním „ Přijedeme i příští rok!"

Václav Paulík