Ráno i dopoledne vycházeli z brány společnosti Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou jednotlivci, dvojice, občas i skupinky zaměstnanců. Někdo nesl tašku nebo dvě, jiný krabici. Obsah byl ve všech případech stejný: lidé vyklízeli své skříňky a věci si odnášeli domů.

V Praze i ve Světlé probíhala další jednání. Odbory svolaly na desátou hodinu dopoledne do Domu odborových svazů tiskovou konferenci, brífink s výkonným ředitelem Bohemia Crystalex Trading Vlastimilem Bažantem a ředitelem restrukturalizací PwC Petrem Smutným běží právě v tuto chvíli v pražském PricewatershouseCoopers.

Starostka Světlé nad Sázavou Lenka Arnotová jednala se zástupci sklárny, teplárenské společnosti Tedom, regulačního úřadu a Východočeské plynárenské společnosti o zajištění dodávek tepla. „Myslím, že se dohodneme a Světlá bude i nadále odebírat teplo z kotelny sklárny. Převezme ji teplárenská společnost Tedom,“ řekla Arnotová.

Vedení společnosti Bohemia Crystalex Trading (BCT) se dohodlo s konsorciem věřitelských bank na pokračování výroby v konkurences­chopných provozech sklářské skupiny.

Výroba bude pokračovat v Crystalexu Nový Bor a Sklárnách Kavalier.

Vedení společnosti BCT již požádalo v rámci insolvenčního řízení soud o vyhlášení moratoria v obou těchto firmách a mateřské Bohemia Crystalex Trading a.s. To zajistí pokračování dodávek energií, surovin a dalších klíčových služeb důležitých pro kontinuální pokračování výroby a standardní činnosti. Zmíněné společnosti dohromady zaměstnávají 3260 lidí z celkových více než pěti tisíc pracovních míst ve skupině BCT.

Ve Sklárnách Bohemia Poděbrady a Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou (dohromady 1760 zaměstnanců) byla a je postupně výroba omezována (naposledy včera další dvě vany ve Světlé). Tavící pece a další zařízení byla a jsou utlumována tak, aby na nich nevznikly nevratné škody a bylo na nich možné opětovně zahájit provoz. Soud také v současnosti projednává jejich návrh na zahájení insolvenčního řízení. Situace obou firem včetně zaměstnanosti tak bude řešena až v rámci rozhodnutí insolvenčního správce.

Základní informace o moratoriu:
Moratorium je speciální část Insolvenčního zákona. Jeho vyhlášení umožňuje chránit společnost před zastavením dodávek energií a surovin a umožňuje pokračování výroby.
O vyhlášení Moratoria může požádat společnost, s níž je zahájeno insolvenční řízení, a to do sedmi dnů. Soud o něm rozhoduje do druhého dne. Moratorium lze vyhlásit až na dobu 3 měsíců. Návrh na moratorium musí odsouhlasit nadpoloviční většina věřitelů podle výše pohledávek.
Po dobu trvání moratoria může podnik přednostně platit pohledávky související se zachováním jeho chodu. Po dobu moratoria nelze vyhlásit úpadek.