Svezli se na nedávné vlně propouštění, která postihla i slévárnu v Kutné Hoře, a zejména pak její takzvané agenturní zaměstnance. Především pak četné cizince z východních zemí Evropy a Asie.

„Mohu potvrdit, že kutnohorská ČKD skutečně propouštěla. Ovšem lidí, kteří tam dojížděli za prací ze Světlé nad Sázavou, se důvody propouštění v podstatě netýkaly. Někteří z nich tam své angažmá ukončili ze zcela jiných důvodů,“ sdělil ředitel Úřadu práce v Kutné Hoře Václav Kaše.

Zdlouhavé dojíždění a těžké podmínky

V této souvislosti Kaše naznačil, že někdejší zaměstnanci Sklo Bohemia v ČKD skončili z důvodu zdlouhavého dojíždění anebo také kvůli pracovním podmínkám, které v těžkém provozu slévárny panovaly.

Deník se na sklonku minulého týdne snažil získat vyjádření a konkrétní informace nejen od personálního ředitele ČKD Kutná Hora Karla Krenka, ale také vedoucího oddělení personálního rozvoje Ivo Zeleného, avšak nepodařilo se mu to.

Oba jmenovaní nebyli telefonicky k zastižení, přestože Ivo Zelený byl svým sekretariátem zpraven, že redakce má o rozhovor s ním eminentní zájem. Ředitel Karel Krenk na stručný dotaz, zaslaný elektronickou poštou, nereagoval.

Osobní selhání?

„Patřím mezi ty, kteří se rozhodli s prací v Kutné Hoře skončit,“ přiznal někdejší sklář z vesnice ležící pár kilometrů od Světlé nad Sázavou. „Neuvádějte, prosím, mé jméno. Celé to rozhodnutí s Kutnou Horou teď beru jako své osobní selhání. I když jako zkušenost to bylo dobré. Bývalí kolegové ze sklárny mě dávno před tím, než jsem do ČKD nastoupil, upozorňovali, že provoz sklárny a provoz slévárny je něco naprosto odlišného. Teď jim ale musím dát za pravdu. Je to rozhodně tak,“ podotkl muž.

Také řekl, že ho unavovalo i zdlouhavé dojíždění. „Mám rodinu, nechtěl jsem tedy být celý týden na ubytovně, a časné ranní vstávání a pozdně odpolední dojíždění mě po čase opravdu zmohlo,“ připustil. Na otázku, má–li již nové zaměstnání, odpověděl, že ano.

Odborníci už na začátku české sklářské krize upozorňovali, že sklářská profese je v mnohém velmi specifická a že skláři budou uplatnění v jiných průmyslových odvětvích hledat jen velmi obtížně. Teď, podle některých indicií, na ta slova dochází.