V roce 2005 evidoval havlíčkobrodský živnostenský úřad 7 247 podnikatelů. V roce 2008 to bylo 7 464 a letos se počet osob samostatně výdělečně činných opět zvýšil, a to o 333.

Ani toto číslo však není konečné. Podle Lenky Benešové, vedoucí Živnostenského úřadu v Havlíčkově Brodě, přibylo k datu 1. dubna dalších osmdesát pět podnikatelů. Znamená to, že v Havlíčkově Brodě a okolí podniká v současné době 7 882 lidí. Zejména pak v rámci volných živností.

Pád skláren položil drobné živnosti

Odpověď na otázku, zda za rostoucím počtem podnikatelů stojí paradoxně ekonomická krize a s ní i ubývající počet pracovních míst v rámci tradičních podniků, není jednoznačná.

„V souvislosti s pádem sklárny ve Světlé přestaly například podnikat drobné podniky a živnosti, které byly na výrobu skla ve Světlé úzce napojeny,“ konstatovala Benešová.

Ředitel Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě Aleš Kadlec se domnívá, že růst počtu lidí, kteří začínají podnikat, ovlivňuje hned několik faktorů.

„Lidi, kteří ztratili práci a nechtějí zůstat pasivní, hledají uplatnění. A možnost podnikat berou jako příležitost. Na Havlíčkobrodsku, obecně na celé Vysočině, jsou navíc značné rezervy v oblasti služeb. Zejména pak ve službách pro domácnost, v údržbách domů a podobně. Výhodou lidí, kteří se rozhodnou tuto existující mezeru vyplnit, je, že k zahájení podnikání nepotřebují žádný velký kapitál, nemusejí si brát bankovní nebo jiné úvěry, nakupovat drahé technologie,“ řekl Kadlec.

Mezi další faktory může podle ředitele havlíčkobrodské hospodářské komory patřit i fakt, že firmy v rámci úsporných opatření některé své vedlejší činnosti vyvádějí mimo podnik a nakupují od subdodavatelů tzv. outsourcing (nákup služeb mimo podnik). I to může zvyšovat poptávku po některých službách, zejména autorizovaných osob a tito poté mohou zakládat vlastní živnosti či firmy. „Vliv může mít i vysoká populační křivka ze sedmdesátých let, kdy lidé tehdy narození dosáhli nyní jistého stupně zralosti a potřebných zkušeností, mají odvahu a cítí potřebu další profesní realizace,“ vysvětlil Kadlec.

Cesta k profesní nezávislosti

Telefon a necelých pět tisícovek potřeboval do začátku svého podnikání Milan Žáček z Havlíčkova Brodu, vystudovaný pedagog. Práci neztratil, ale ve svém dosavadním působišti nebyl spokojený. S kolektivem ani se mzdou.

„Věnoval jsem se výhradně vzdělávání dospělých a také personalistice. U pedagogické profese jsem chtěl zůstat i nadále, nicméně hledal jsem možnosti, jak se dostat k vyššímu finančnímu efektu a hlavně, jak se profesně stát nezávislým,“ přiblížil důvody začátku svého podnikání Žáček.

Z učitele makléř

Absolvoval proto vzdělávací kurz, který organizovala mezinárodní makléřská společnost, složil zkoušky odborné způsobilosti a na základě registrace České národní banky začal podnikat v oblasti financí.

„Po necelých čtyřech měsících se už podílím na vzdělávacím programu mateřské společnosti, vedu si tým svých lidí, které jsem sám vyhledal a následně vyškolil. Teď hledáme vhodné prostory k otevření kanceláře. A to v Havlíčkově Brodě, popřípadě v některém větším městě okresu. V Chotěboři, ve Světlé nebo Ledči nad Sázavou. Svého nedávného rozhodnutí rozhodně nelituji,“ svěřil se Milan Žáček.