Dopoledne v Praze otevřou obálky s nabídkami všech zájemců, kterým v pátek 29. května o půlnoci vypršela stanovená lhůta a kteří složili jistinu ve výši patnácti milionů korun.

„Máme deset zájemců, ne všichni ale mají zájem o celou společnost. Někteří budou chtít zřejmě jen některé její části,“ konstatovala na portále Mediafax.cz insolvenční správkyně Helena Horová.

Podle informací Deníku jsou zájemci o celý provoz sklárny ve Světlé nad Sázavou tři nebo čtyři.

Je ve hře také Pavel Louda?

V této souvislosti padla jména světelského podnikatele Jiřího Hudery, majitele autosalonu Pavla Loudy, který se už stal vlastníkem skláren v Poděbradech, a také lidí sdružených kolem bývalého managementu společnosti Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, konkrétně pak Radovana Květa a Martina Faita.

O vlastním výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce informovat každého zájemce individuálně, a to do pěti dnů od vyhodnocení nabídek, současně tyto výsledky zveřejní na webových stránkách justice.

Hlavním kritériem bude výhodnost

„Nabídky budou hodnoceny bez účasti zájemců, a to pouze dle kritéria jejich výhodnosti pro účely dosažení cíle insolvenčního řízení. To znamená rychlého, hospodárného a co možná nejvyššího uspokojení věřitelů,“ vysvětlila už dříve Horová. Vítězný zájemce musí zaplatit kupní cenu do čtrnácti dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení a také k uzavření kupní smlouvy. Zaplacená peněžní jistota pak bude považována za dílčí splátku.

„Insolvenční správce předá majetkovou podstatu dlužníka, popř. její jednotlivé části, vítěznému zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti dnů, kdy byla kupní cena uhrazena a kdy byla uzavřena kupní smlouva,“ sdělila Horová.

Krize ve světelských sklárnách vyvrcholila v září loňského roku. O práci tam přišlo více než jeden tisíc zaměstnanců.