Hypermarket by měl nejen rozšířit nákupní možnosti ve městě, ale dát obyvatelům Havlíčkova Brodu další cenné pracovní příležitosti.

Jednatel společnosti Petr Ošlejšek zároveň odpověděl na některé otázky, které se v souvislosti se stavbou určitě objeví, nebo je do budoucna budou klást občané nebo zástupci místní samosprávy.

Do které lokality jste hypermarket situovali?
„Umístění OC NIMIRU HB jsme pečlivě vybírali, a to především tak, aby jeho provoz měl co nejmenší vliv na život obyvatel Havlíčkova Brodu a co nejméně zatěžoval již tak tíživou dopravní situaci. Proto je OC HB situováno u čerpací stanice ÖMV na ulici Masarykova, tedy mimo bytovou zástavbu města. Předpokládáme, že obchodní centrum bude sloužit celému okresu Havlíčkův Brod, tak jako například Kaufland. Právě díky své pozici na periferii města bude většina zákazníků z okresu přijíždět k obchodnímu centru bez projíždění městem, vyjma směru od Světlé. Obyvatelé jižní části okresu Havlíčkův Brod – Štoky již jezdí do bližší Jihlavy.

Ještě je zapotřebí další market ve městě?
Myslíme si, že je dobré, především pro občany, když se ve městě objeví obchodní dům, který nabízí plný sortiment zboží a svým charakterem zvýší konkurenci poskytovaných služeb v obchodní sféře, jak na úrovni pohodlí nákupu, tak i v cenové nabídce sortimentu.

Proč není market typu OBI nebo Baumax v Havlíčkově Brodě?
Při přípravě tohoto projektu jsme v první řadě jednali právě se zástupci obchodních řetězců, které provozují hobby markety, tedy Baumax, OBI, Bauhaus apod. Žádný z těchto řetězců v dnešní době nemá připravený koncept pro města okresního charakteru. Předpokládá se, pokud pomine krize, že do 5 let by tyto firmy mohly zahájit expanzi do měst s počtem cca 25 000 obyvatel.

Co přinese OC NIMIRU HB obyvatelům?
Přinese, dle našeho mínění, několik užitků. Za prvé, jak bylo již řečeno, přinese konkurenci mezi obchodní řetězce (ne mezi živnostníky), což je přínosem především pro zákazníka a výši jeho výdajů za nákupy. Součástí marketu je i obchodní pasáž, kde jiní obchodníci budou moci nabízet své služby či prodej. Předpokládá se, tak jako v Jihlavě, že zde dostanou prostor i místní živnostníci a firmy.
Za druhé pracovní místa – projekt OC přinese cca 200 nových pracovních míst. A to je skutečně hodně. Není v této chvíli jiný investor, který by chtěl v Havlíčkově Brodě investovat do výroby či služeb, a který by připravil tolik nových pracovních míst. Myslíme si, že mezi námi je dnes mnoho spoluobčanů, kteří čekají na práci a přáli by si, aby svůj život změnili z nejistoty dávek na zaměstnání. Je pravdou, že mzdy jsou v těchto zařízeních o něco nižší, ale jak statistika ukázala, právě mzdy v marketech byly jediné, které v době krize rostly.

Neobjeví se v souvislosti se stavbou dalšího supermarketu potíže s dopravou ve městě, která je už tak problematická?
Nikoliv. Bude mimo jiné rekonstruována křižovatka u Penny marketu (dříve Plus Discont), a to do režimu řízení světly. Tím navždy zmizí přechod smrti, kde již bylo několik smrtelných nehod chodců.
Bude upravena část vodoteče nad Pivovarskými rybníčky, která je dnes zemědělsky obhospodařována, a to novým potůčkem s tůněmi pro obojživelníky a sadovými úpravami. Dojde k rozmělnění dopravy zákazníků marketů. Počet zákazníků obchodních zařízení v Havlíčkově Brodě se skutečně nezvýší, neboť lidé jsou zvyklí nakupovat v marketech.
Rozmělní se ovšem doprava zákazníků do těchto zařízení, neboť ubyde zákazníků u stávajících marketů z důvodu využívání služeb OC NIMIRU HB. Pokud někdo tvrdí, že naroste doprava, není tomu tak, neboť počet aut i lidí je na okresu dán a možné zvyšování je již na úrovni individuální. Přibydou zakázky pro stavební firmy nebo firmy zabývající se výrobou vybavení marketů a využití ubytování pro dělníky pracujících na stavbě OC HB.

Co přinese OC NIMIRU HB městu?
I zde věříme, že se jedná o nemalou investici do rozvoje města. Dopravní připojení OC HB bude realizováno výstavbou části budoucí místní komunikace ve směru k Pivovarským rybníkům. Komunikace bude osazena veřejným osvětlením a zálivem autobusové zastávky. Součástí komunikace bude i chodník, který nahradí část polní cesty od ÖMV směrem k lesu podél zahradnictví. Tato komunikace bude předána městu a bude sloužit možnému napojení bytové zóny „Nad psychiatrií“, kterou město připravuje. Dojde k rekonstrukci křižovatky u ÖMV ze stávající tříramenné na čtyřramennou, včetně nových přechodů.

Na základě vypracovaného modelu dopravy bude zároveň rekonstruována i stávající křižovatka u Penny Marketu (dříve Plus discont). Tato křižovatka bude osazena světly, budou vybudovány ostrůvky pro chodce. Tím se především na této křižovatce dosáhne bezpečnosti, neboť sami víme, jaká je dnes situace při vyjíždění od Penny marketu směrem do sídliště nebo doleva ve směru na Kolín. A hlavně se vyřeší nebezpečný přechod, minimalizuje se možnost střetu chodce s vozidly a možnosti další, již několikáté nehody se smrtelnými následky. Zde investor nabídl uhradit 70 procent nákladů a předpokládá se, že zbývající část uhradí město a Penny Market. Také dojde k rekonstrukci chodníků od křižovatky u Penny Marketu po odbočení k parkovišti u hřbitova.

Jaké jsou náklady na uskutečnění těchto záměrů a na celou stavbu? A samozřejmě, kdo je uhradí?
Celkové náklady na tyto investice jsou odhadovány na cca 17 – 19 milionů korun. Podotýkáme, že pokud by se nerealizoval projekt OC NIMIRU HB, bude v budoucnu tuto investici muset v celém rozsahu hradit město, pokud myslí vážně, že pro obyvatele připraví stavební parcely “Nad psychiatrií“. A jiného investora, který by zvládl tuto investici v této lokalitě neznáme, a ani město o nikom neví. Jde také o investice do městské hromadné dopravy na prodloužení vybraných linek k OC HB – na základě smlouvy mezi investorem a městem.

Hovoříte o pozitivech a co negativa, vliv na životní prostředí například, oblíbené téma ekologů.
Snažíme se minimalizovat vliv stavby na životní prostředí. Především musíme konstatovat, že využíváme lokalitu, která byla a je v platném územním plánu určena pro tuto výstavbu. Stavba je sice situována u Pivovarských rybníků, ale realizací této stavby nakonec dojde ke zlepšení daného prostředí i pro živočichy a to již zmíněnou úpravou vodoteče nad Pivovarskými rybníky tak, aby zde bylo prostředí pro flóru a faunu. V západní části projektu bude realizována výsadba dřevin, aby došlo k přírodnímu přechodu zástavby do přírody. Automobilová doprava soustředěná k projektu podle hlukových měření a studií, včetně počítačových modelů, nezhorší stávající stav.

A co například likvidace živnostníků, na jedné straně by měla přibýt pracovní místa, na druhé zase drobní živnostníci a jejich zaměstnanci mohou o práci přijít.
Další obavy, například ze zrušení pracovních míst, jsou zbytečné. Tento projekt již vzhledem k provozu jiných marketů nemůže mít vliv na rušení pracovních míst u živnostníků, neboť symbióza marketů a živnostníků již v našem městě funguje několik let, a to díky tomu, že živnostníci nabízejí jiné služby, než jsou k dostání v marketech. Samozřejmě jako investor máme zájem na realizaci projektu, ale musíme konstatovat, že jsme přistoupili k řešení projektu umístění OC NIMIRU HB zodpovědně a tak, aby tento projekt občanům přinesl především užitek.