Chtějí zneplatnit kupní smlouvu z 30. června loňského roku, ve které majetek světelských skláren získala společnost současného vlastníka Lubora Červy.

„Na základě rozhodnutí majoritního akcionáře jsme se rozhodli znovu otevřít případ prodeje světelských skláren. Soud by měl rozhodnout o tom, zda prodej skláren proběhl korektním způsobem, anebo nikoliv,“ vyjádřil se Jiří Hudera.

Hudera napadl kupní smlouvu soudně již loni v září. Nelíbila se mu licitace po stanoveném termínu ve večerních hodinách. Jiří Hudera ji považuje za nestandardní a netransparentní. Žalovanými jsou obě strany kupní smlouvy na majetek světelských skláren, podnikatel Lubor Červa a insolvenční správkyně Helena Horová.

„Vzhledem k podané žalobě nelze provést výplaty zaměstnancům ani zdárně ukončit insolvenční řízení tak, aby bylo možné zaměstnance s nemocemi z povolání převést na stát, resp. na pojišťovnu, pro řádnou výplatu jejich mezd. Podání takové žaloby zákon umožňuje až po ukončení řízení, což podle mého názoru může i v budoucnu způsobit velkou nejistotu investorů,“ sdělila včera Helena Horová.

Jiří Hudera se naopak nedomnívá, že by jeho žaloba měla nějakým způsobem zpozdit výplaty bývalým zaměstnancům. Tvrdí, že díky vyšší nabídce by insolvenční správkyně získala více peněz pro uspokojení věřitelů koncernu Sklo Bohemia.

„V případě úspěchu pana Hudery by se mohl celý proces zpeněžení vrátit na počátek, což znamená, že nemohu vyplatit prostředky, které bych musela vracet. Insolvenční řízení je žalobou paralyzováno a to je nezvratný fakt,“ trvá na svém insolvenční správkyně koncernu Sklo Bohemia Helena Horová.

Současným vlastníkem světelských skláren je společnost Crystalite Bohemia podnikatele Lubora Červy, který je jejím jediným stoprocentním vlastníkem. V sídle společnosti jsme však zastihli jen obchodního ředitele. „Jsem jen výkonný ředitel společnosti a nemám oprávnění se k této žalobě vyjadřovat,“ sdělil obchodní ředitel Martin Fait.

Jednatel společnosti Crystalite Bohemia Lubor Červa je s rodinou na zahraniční dovolené a Deníku se jej během včerejšího dne ani na mobilní telefon nepodařilo bohužel zkontaktovat.

Prodej skláren ve Světlé v datech:
22. září 2008 předseda představenstva Radovan Květ, místopředseda Jan Souček a člen představenstva Václav Černý podávají jménem koncernu Sklo Bohemia insolvenční návrh
13. října 2008 vypršel termín, dokdy mohli věřitelé přihlásit své pohledávky
14. října 2008 soud rozhodl o úpadku společnosti Sklo Bohemia
28. listopadu 2008 na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs
15. června 2009 v 16 hodin měla vypršet lhůta pro podání nabídek na koupi skláren ve Světlé. Do této lhůty byla vítězem s nabídnutou cenou 152,5 milionu korun společnost Crystal Bohemian Company zastoupená jednateli Jiřím Huderou a Olegem Rafikovem
16. června 2009 ve večerních hodinách proběhla licitace, společnost Hudery a Rafikova Crystal Bohemian Company nabídla 155 milionů korun, společnost Lubora Červy Vivaria nabídla 160 milionů. Hudera považuje licitaci po termínu za nestandardní a netransparentní
18. června 2009 vydala insolvenční správkyně Helena Horová zprávu, že ve výběrovém řízení zvítězila společnost Vivaria Lubora Červy
30. června 2009 byla uzavřena kupní smlouva, majetek světelské sklárny získala za 160 milionů korun společnost Vivaria podnikatele Lubora Červy
13. července 2009 společnost Vivaria se přejmenovává na Crystalite Bohemia, jejím jediným a stoprocentním vlastníkem zůstává Lubor Červa
21. září 2009 jednatelé Crystal Bohemian Company Jiří Hudera a Oleg Rafikov žalují insolvenční správkyni Helenu Horovou a společnost Crystalite Bohemia a požadují určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2009
7. prosince 2009 žalobci Hudera s Rafikovem vzali žalobu v plném rozsahu zpět a to bez udání důvodu, soud o čtyři dny později zastavuje řízení
15. července 2010 podává Jiří Hudera s Olegem Rafikovem podruhé žalobu na zneplatnění kupní smlouvy ze dne 30. 6. 2009, a to opět na insolvenční správkyni Helenu Horovou a společnost Lubora Červy Crystalite Bohemia.