„Naše společnost se zabývá převážně tiskem knih. V letošním roce předpokládáme, že překročíme hranici 8,5 milionu vytištěných kusů. Počet titulů by měl přesáhnout číslo 2 600,“ sdělila úvodem ředitelka Ludmila Dočkalová.

Společnost je největší tiskárnou v kraji Vysočina a patří mezi šest největších v České republice, které se zaměřují na tisk knih a jejich knihařské zpracování. Kromě zakázkové výroby si brodské tiskárny tisknou publikace v rámci svého nakladatelství. „Jedná se především o knihy s regionální tematikou nebo od autorů z našeho regionu,“ přiblížila Dočkalová.

Jedenáctý titul, básnickou sbírku notáře Ladislava Vondráka Tajnospády, vydali letos ke 160. výročí tisku v Havlíčkově Brodě. Dalšími vydanými tituly jsou publikace historika Františka Drašnera (například tituly Jak město ke svému čtvrtému názvu přišlo nebo triptych Jaroslav Hašek/ Karel Havlíček Borovský/ Jiří Wolker v Havlíčkově Brodě), Havlíčkův Brod v pověstech a historii nebo zmíněné básnické sbírky Ladislava Vondráka.

V úterý se tiskárny prezentovaly také na přehlídce středních škol. Společnost v současnosti zaměstnává 147 pracovníků, ale z důvodu přirozeného úbytku mají zájem o nové studenty polygrafického řemesla.

„Pokud se žák přihlásí ke studiu vybraných oborů na střední polygrafické škole v Brně, poskytujeme mu měsíčně sponzorský příspěvek ve výši dvou a půl tisíce korun, a to po celou dobu studia. Ale to nejdůležitější je, že tito absolventi nejsou budoucí nezaměstnaní, ale že mají u nás zajištěnou perspektivní práci,“ ujistila ředitelka tiskáren Ludmila Dočkalová.

Tiskárny letos investovaly do nové technologie přípravy tisku, takzvané CtP (Computer to Plate). Jedná se o technologii pro přímý osvit tiskových desek laserem. „Toto zařízení je schopné osvítit až 42 desek formátu B1 za hodinu,“ přiblížila novou technologii Dočkalová.

Z elektronické konkurence ředitelka obavy nemá. „Domnívám se, že elektronické knihy trh ovlivní, ale že by nahradily tištěné publikace, to si nemyslím. Elektronické a papírové knihy budou žít vedle sebe. Věřím, že tištěné knihy si své čtenáře vždycky najdou,“ uzavřela Ludmila Dočkalová.