Ta byla pořízena s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu nákladem zhruba 55 milionů korun, přičemž bylo nutno přestavět i část budovy.

Firma je největším výrobcem knih na Vysočině a nová linka umožní zvýšit kvalitu lepených vazeb, rychlost výroby a otevře i některé nové možnosti, které se starou technologií nebyly možné.

V současné době se ještě zaměstnancům tiskáren věnují školitelé dodavatelské firmy, od března již bude linka v plném provozu.